PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ชายหาดแหลมเจ้า หมู่ที่ 1 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

วันที่ 18 มกราคม 2565
เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดแหลมเจ้า ของหมู่ที 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ให้ได้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งมีความสะอาดสะอ้าน โดยมีท่านอำเภอกระแสสินธ์ุ นายกริชชัย ภู่ฉุน เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณชายหาดแหลมเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์