PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงแส มอบของขวัญและเงินสดพร้อมทั้งน้ำดื่ม PEA ให้กับโรงเรียนบ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกับนายทิวา สังขบุญญา นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงแส และคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเชิงแส โดยได้มอบของขวัญวันเด็กและเงินสดจัดซื้อไอศกรีมพร้อมน้ำดื่ม PEA ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวฤทัยชนก แก้วคง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัดปูน เป็นผู้รับมอบเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์