บุรีรัมย์ มาราธอน 2022

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นเเนลเซอร์กิต

 

พร้อมด้วย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท., นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. และผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022” รูปแบบ Night Run สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

การจัดงานอยู่บนมาตรฐานเดียวกับ Gold Label ตลอดเส้นทางวิ่งประดับไฟแสงสีตระการตา ภายใต้มาตรการสาธารณสุขสูงสุด ผู้ร่วมงานทุกคนได้รับวัคซีนครบโดส เน้นมาตรการ Covid Free Setting

สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคอีสาน ททท.

โดยมีการปล่อยตัวแบบเวฟ เว้นระยะห่าง กองเชียร์ห้ามสัมผัสนักวิ่ง อันจะเป็นต้นแบบอีเว้นต์กีฬาระดับโลกวิถีใหม่ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองกีฬา (Sport Destination)

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างมหาศาล