PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมงาน “ กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา “ จังหวัดสงขลา กิจกรรมบวงสรวงครูโนรา ณ สวนพระเทพ หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเจ้า ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา เพื่อดูแลมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมงาน” กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา “ จังหวัดสงขลา กิจกรรมบวงสรวงครูโนรา ณ บริเวณสวนพระเทพ หมู่ที่1 บ้านแหลมเจ้า ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีประธานในพิธีคือ นางสุรีนพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภออำเภอกระแสสินธ์ุ ให้การต้อนรับพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกระแสสินธ์ุ กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ากิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์