PEA กระแสสินธ์ุ ร่วมพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์บายศรีปากชามจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแหลมบ่อท่อ ต. เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา เพื่อรวบรวมมวลสารต่างๆร่วมสร้างพระพุทธรูปประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น.  นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมทำพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์บายศรีปากชาม จาก วัดแหลมบ่อท่อ บ.แหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา โดยมี ท่านผู้จัดการคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ร่วมทั้งมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขต อ.กระแสสินธ์ุ พร้อมทั้งข้าราชการ พ่อค้าประชาชน กำนัน ต.เกาะใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแหลมบ่อท่อ ต.เกาะใหญ่ อ.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา ร่วมพิธี ในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมมวลสารต่างๆนำไปใช้ในการพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างพระพุทธรูปประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด