ททท.จัดกิจกรรม แต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียว “มาตุ้มมาโฮมเอาบุญนำกัน” ในแบบ New Normal

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย  นายยุทธศักด์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พร้อมด้วยทีมผู้บริหารททท. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท., นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคอีสาน ททท., และผู้อำนวยการสำนักงานภาคอีสาน

แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมใส่บาตรข้าวเหนียว ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2565 บริเวณโซนหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

โดย ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้จัดกิจกรรม แต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวและถวายจังหันพระสงฆ์ ในแบบ New Normal

มีการใส่บาตรพระด้วยข้าวเหนียว และถวายจังหันตามวิถีปฏิบัติของชาวอีสาน การเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแบบอีสาน ผสมผสานกับมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน

โดยพระสงฆ์จากวัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ดำเนินรอยธรรมคำสอนของ สมเด็จพระวชิรญาณวชิโรดม (หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร) หนึ่งในศิษย์กองทัพธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันจิตตานุภาพ ซึ่งมีการอบรมการปฏิบัติธรรมตามรอยบูรพาจารย์ อีกทั้งเป็นผู้รวบรวมคำสอนมรดกธรรมของหลวงปู่มั่น ที่รู้จักในนาม “มุตโตทัย”

ภายในงานยังมีการสาธิตจากจังหวัดต่างๆ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาธิตในหมู่บ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่น ประเพณีสงกรานต์อีสาน การเป่าแคนถวายเป็นคีตบูชา  การลำผญา เป็นต้น

เพราะชาวอีสาน มีวัฒนธรรมประเพณีฮีตคอง วิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับ พระพุทธศาสนา สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้คนอีสานเป็นคนที่มีน้ำใจ มีจิตใจดี มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส สะท้อนออกมาในรูปแบบของกิจกรรมงานประเพณี ดนตรี ศิลปะต่างๆ แผ่นดินอีสานที่คนว่าร้อน แห้งแล้ง แต่กลับเป็นแหล่งปลูกที่ดีที่สุดของประเทศไทย ผลิตข้าวหอมมะลิได้ดีที่สุด

ข้าวที่มีชื่อเสียงหลายจังหวัด นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในภาคอีสาน นอกจากจากจะหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน ประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย กิจกรรมงานประเพณี วิถีชุมชนที่น่าสนใจแล้ว อาหารการกินของอีสานยังเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจ เพิ่มรสชาติ และคุณค่าของอาหาร เมื่อรับประทานกับข้าวเหนียว ที่สำคัญที่สุด ข้าวเหนียวในการทำบุญใส่บาตรของชาวอีสาน