มูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดหลักสูตร ถ่ายภาพให้สวย

นายนิพิธ อริยวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการเปิดอบรมหลักสูตร “ถ่ายภาพให้สวย” ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นต่อไป

ซึ่งการอบรมนี้มีวิทยากรหลัก คือ  คุณวรรธนะ วงศ์สีนิล ช่างภาพมืออาชีพของไทย ที่มีผู้ติดตามทั่วโลก                จากการประเมินผลในการอบรมในรุ่นแรก  พบว่าประสบความ สำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้อบรม ที่มาจากหลาก หลายพื้นฐานความรู้  โดยที่ผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ท้ังหมด ต่างให้ความเห็นว่า แม้ทุกคนจะมี background เรื่องการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน แต่หลังจากเข้าอบรมแล้ว ต่างก็มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพแง่หนึ่งแง่ใดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดย วิทยากรนั้น มีความเป็นมืออาชีพ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย ไม่เน้นทฤษฎี แต่ใช้การปฎิบัติด้วยการถ่ายภาพจริงๆ และมีการให้คำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด หลักสูตรถ่ายภาพให้สวยนี้จะเปิดครั้งต่อไป

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม   นี้ เวลา 13.00-17.00 น  ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ค่าอบรม 2,000 บาท

รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีการจำกัดความรู้ผู้เข้าอบรม และ ไม่จำกัดกล้องที่ใช้ {สามารถใช้กล้องถ่ายภาพมือถือเข้าร่วม} สนใจโปรดติดต่อ  คุณสมใจ โทร 089-86 65800