ห่างไกลแต่ไม่ห่างเหิน ร่วมแบ่งปันเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนใต้

รายการที่นี่สุขภาพดี สถานีเสียงสามยอด, สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน, กอ.รมน., CPram ปทุมธานี, ททท. สำนักงานนราธิวาส และ LTF Coffee ร่วมจัดกิจกรรม CSR ชายแดนใต้ ภายใต้ชื่องาน ห่างไกล แต่ไม่ห่างเหิน ร่วมเติมพลังบวกให้สังคม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนใต้

ดร.รชต ลาตีฟี-ชดา บูรณะพิมพ์

นำโดย ชดา บูรณะพิมพ์ รายการที่นี่สุขภาพดี เสียงสามยอด, ดร.รชต ลาตีฟี LTF Coffee พร้อมสื่อมวลชนส่วนกลาง จำนวน 10 สื่อฯ ถึงสนามบินหาดใหญ่ พ.อ. ชลัช ศรีวิเชียร จาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า มาต้อนรับ และร่วมกิจกรรม

พ.อ. ชลัช ศรีวิเชียร

โรสมาวัลย์ ไซซิง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ไปที่ วัดหาดใหญ่ใน (วัดมหัตตมังคลาราม) จังหวัดสงขลา

วัดหาดใหญ่ใน (วัดมหัตตมังคลาราม)

ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส ถึง 2 รูป จาก 2 วัด คือ พระครูบัณฑิตธรรมลังการ เจ้าอาวาสวัดยางทอง เจ้าคณะอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และ พระครูมงคลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ใน (วัดมหัตตมังคลาราม) อำเภอหาดใหญ่ มารับมอบปัจจัย ขนมและน้ำดื่มจาก CPram ในครั้งนี้

และจากนั้นเดินทางไปมอบขนม และน้ำจาก CPram ที่วัดโคกสมานคุณวิทยาทน โดยมี คุณพิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาทน  หาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยทีมนักกีฬาโรงเรียนให้การต้อนรับ

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทน หาดใหญ่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไปที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ได้รับเกียรติจาก วรรณะ เด่นอาหมัด นายกสมาคมนักธุรกิจมุสลิมยะลา,  ร.ต.อ.ปอสู ดีแม  รอง สว.(ป) กก.ตชด.44  และ คอตีเย๊าะ โต๊ะเฮง ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ร่วมพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดาของโรคโควิด-19 จำนวนกว่า  20,000 ชุด

ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ 10000 ตัว, หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น, แอลกอฮอล์ 1000 ขวด รวมถึง ข้าวสาร อีกจำนวน  200 ถุง ให้กับ พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผบ.พล.ร.11 และศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พ.อ. ชลัช ศรีวิเชียร จาก กอ.รมน. เป็นผู้แทนรับมอบ

พร้อมทั้งยังมีผู้แทน จาก อสม. และ พยาบาลรักบ้านเกิด 4 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธวาส เดินทางมารับมอบ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา มี สมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ

 ชดา บูรณะพิมพ์ รายการที่นี่สุขภาพดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ มียอดตัวเลขกว่า 40,000 ราย

 ชดา บูรณะพิมพ์

รายการที่นี่สุขภาพดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด ก็รู้สึกดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะเสื้อกาวน์ ที่สามารถช่วยป้องกันโดวิดให้กับแพทย์และพยาบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญ เป็นด่านหน้าที่จะช่วยเหลือประชาชน ที่สำคัญ เป็นเสื้อกาวน์นี้ยังสามารถซักและนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งได้มอบให้กับ อสม.ทั้ง 4 จังหวัด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา ผ่านเครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิด  รวมถึง ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติคนพิการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน และ Mr.Lin​ Weii​ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มา จำนวนกว่า  20,000 ชุด ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ จำนวน 10,000 ตัว, หน้ากากอนามัย จำนวน  10,000 ชิ้น, แอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด รวมถึง ข้าวสารอีกจำนวน  200 ถุง และต้องขอบคุณ กอ.รมน. ที่ช่วยอำนวยความสะดวก, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส รวมถึง อีกหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่รวมสนับสนุนจนเป็นที่มาของกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสังคมชายแดนใต้ครั้งนี้

“ซึ่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ของรายการที่นี่สุขภาพดี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด ได้ทำมาเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีหนึ่งจะมี 3 กิจกรรม โดยต้นปี 2565 ที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการช่วยเหลือคนพิการคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรีมาแล้ว และช่วงกลางปี เรากำลังจะมีโครงการช่วยเหลือคนพิการที่นครราชสีมา สำหรับใครที่ต้องการจะร่วมโครงการเพื่อสังคมกับเรา สามารถนำสิ่งของมามอบที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอดได้ หรือสามารถติดต่อได้ที่  092-642-3624 เราจะรวบรวมส่งมอบสิ่งของไปตามที่ต่างๆต่อไป” ชดา บูรณะพิมพ์ กล่าวทิ้งท้าย

พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) กล่าวว่า กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันเพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็น โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19 ผ่านกลไกบุคคลสาธารณะสุขในพื้นที่

พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร

โดย พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีน ส่งของมาจากส่วนกลาง โดยได้นักศึกษาจากอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นผู้ช่วยเก็บ น้องๆจะได้เรียนการเป็นผู้ให้มีความภูมิใจในการมีส่วนร่วม โดยผมได้รับความช่วยเหลือจาก คุณโรสมาวัลย์ ไซซิง เจ้าหน้าที่กอ.รมน.  ช่วยประสานงานคัดกรอง เพื่อที่จะมอบของจากผู้ใหญ่ใจดี ลงไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ไปส่งให้ถึงมือที่น้องคนท้องถิ่นจริงๆ นำลงไปให้กำลังใจ ซึ่งเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้

รวมถึง พี่น้องสื่อมวลชน ที่จะมาช่วยทำกิจกรรม CSR และช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้  โดยเมื่อวันที่ 25-27 สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำกลับไปบอกเล่าเรื่องดีๆของภาคใต้ นำน้ำดีไปไล่น้ำเสีย และจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาคนภายนอกพื้นที่ มองว่ายังที่นี่ไม่ปลอดภัย และยังสร้างสังคมจิตวิทยา อาหารการกิน อัตลักษณ์ของชาวใต้ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ก็ต้องขอบคุณที่ภาคส่วน รวมถึง ผอ. สมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำกิจกรรม ขอบคุณทีมงาน ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด, อสม. เจ้าหน้าทุกส่วน และขอให้นำสิ่งของไปใช้ให้สมเจตนาของผู้ให้และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคน

 

ดร.รชต ลาตีฟี ประธานกรรมการ LTF Coffee กล่าวว่า ต้องขอบคุณที่ให้ LTF Coffee กาแฟพรีเมียมที่ดีต่อสุขภาพ ได้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟเพื่อสุขภาพ ก็อยากให้ประชาชนคนภาคใต้มีสุขภาพที่ดี เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือประกอบศาสนกิจต่างๆ และที่สำคัญ LTF Coffee เล็งเห็นความสำคัญในการทำ CSR พร้อมส่งมอบสิ่งดีๆให้กับสังคม

ดร.รชต ลาตีฟี

โดยเราได้ประสานงานกับส่วนต่างๆ ตั้งแต่ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และไปจนถึงหน่วยงานต่างๆเช่น อบต.อัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา ที่รับผิดชอบสกายวอล์คอัยเยอร์เวง เบตง แลนด์มาร์คของเบตง หรือ อบต.ยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่ดูแลโบราณสถานยะรัง ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านศาสนา ที่สำคัญ เราต้องการเผยแพร่สิ่งดี ให้รู้ว่าภาคใต้ มีอาหารอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เที่ยวได้แบบปลอดภัย และแน่นอนถ้ามีโอกาส LTF Coffee จะมาส่งมอบสิ่งดีๆอีก

สุดท้ายต้องขอบคุณ ท่านพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ไปลิ้มลองอาหารไทยภาคใต้มีระดับในสไตล์ Chef Table โดยเชฟท้องถิ่นจาก ลูกเหรียง สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ของจังหวัดยะลา เป็นกลุ่มเด็กๆด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และยังพร้อมส่งมอบสิ่งดีๆที่เคยได้รับส่งมอบต่อไปคืนสู่สังคม โดยเฉพาะอาหารที่ทำจากใจ

และต้องขอขอบคุณ ท่านซอลาฮุสดิน ญายา นายก อบต. อัยเยอร์เวง, คุณการุณ อุดม ประธานอีหม่ามเบตง  และ ร.ต.อ. ปอสู ดีแม รอง สว. (ป) กก.ตชด.44 , คุณวรรณะ เด่นอาหมัด นายกสมาคมนักธุรกิจมุสลิมยะลา

ฮาริส หมัดมัน พยาบาลวิชาชีพ ประธานกลุ่มพยาบาลรักบ้านเกิด จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การมารับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เสื้อกาวน์ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสามารถที่จะนำไปป้องกันสิ่งคัดหลั่งหรือละอองฝอยจากการแพร่เชื้อโรคต่างๆ

ฮาริส หมัดมัน

โดยบุคลากรวิชาชีพพยาบาล ในโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบล หรือหน่วยปฐมภูมิ นักวิชาการสาธารณสุข ที่ให้บริการด้านสาธารณสุข

ทุกหน่วยงานมีความจำเป็นที่ต้องใช้เสื้อกาวน์ ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันตัวเอง รวมถึง หน้ากากอนามัยก็มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แอลกอฮอล์ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่นกัน และยิ่งมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นสิ่งของเหล่านี้ก็มีความขาดแคลน จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่จัดสรรนำมามอบให้

นวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานนราธิวาส ททท. กล่าวว่า ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นเมืองที่มีมนเสน่ห์ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์

นวพร ชัวชมเกตุ

และมีความแตกต่างจากที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็น เรื่องของอาหาร การแต่งกาย รวมถึงวิถีชีวิต รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังมีความสดใหม่ ไร้การปรุงแต่ง เช่น นราธิวาส มีผืนป่าฮาลาบาลา ที่มีนกเงือกไม่ต่ำกว่า 10 สายพันธุ์ นักดูนกจะรู้จักกันเป็นอย่างดี ส่วนเรื่องของอาหารจะมีความคล้ายคลึงกันทั้ง 3 จังหวัด จะมีอาหารท้องถิ่น อาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีน

หรือจังหวัดยะลา มีแลนด์มาร์คชื่อดังของเบตง คือ สกายวอล์คอัยเยอร์เวง คนที่เคยเห็นภาพก็อยากจะมาเที่ยว และเราก็อยากให้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับตัวเมืองยะลาด้วยเช่นกัน  ทั้งสองจังหวัดเป็นเมืองชายแดน ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย เดินทางเข้ามาเที่ยว

ขณะที่ ปัตตานี เป็นเมืองที่อยู่กึ่งกลาง ระหว่างนราธิวาสกับยะลา เคยเป็นเมืองท่าเก่า มีการทำประมง มีวิถีชีวิตคนจีน เป็นเมืองศูนย์การค้าสมัยก่อน ที่นี่จึงมีชุมชนคนจีน “กือดาจีนอ” มีศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งทุกปีจะมีคนเดินทางมาไหว้ด้วยความศรัทธา รวมถึง พิพิธภัณฑ์บ้านขุนพิทักษ์รายา ก็อยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลกันนัก ซึ่งด้านจะเป็นแม่น้ำปัตตานี มีเรื่องราวของเมืองเศรษฐกิจในอดีต

วันที่ 14 มีนาคมนี้ จะมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่จังหวัดยะลา จะมีตารางบินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ใครก็อยากมาดูสถานบินยะลา ตกแต่งสวย เป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่สนามบิน ส่วนวิวสกายวอล์ค ดูทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี เพียงแต่ละวันที่มีความแตกต่างเช่นวันที่ฝนตก หมอกก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ส่วนวันที่ฟ้าโปร่งหมอกก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกัน ยืนชมวิวได้ 360 องศา มีลิฟท์ขึ้นไป

ททท.สำนักงานนราธิวาส เรายังคงต้องตอกย้ำมุมมองใหม่ๆ ให้ว้าวทุกครั้ง ให้มีความน่าเที่ยว ทำให้รู้สึกว่าน่ามาเที่ยวอยู่เสมอ เช่น ชุมชนจุฬาภรณ์ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ นักท่องเที่ยวก็เข้าไปเที่ยวได้ ทุกที่ยังมีความใหม่สดของพื้นที่

ขณะที่ กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ ก็ทำให้สื่อได้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็น และได้ความประทับใจ โดยสื่อออกไปในแต่ละช่องทางของสื่อฯเอง และได้ร่วมกับทำสิ่งดีๆเพื่อสังคม ถือว่าเป็นการได้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะสื่อฯที่มาก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวชายแดนใต้ ที่ได้ประโยชน์หลายทาง ททท.ก็ได้ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย คืนประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาธรสัญจรทั่วทิศ