PEA กระแสสินธุ์ ร่วมประชุมการทำ Objective Key Results (OKR) ของ กฟอ.ระโนด และ การไฟฟ้าในสังกัด เพื่อใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และ ขับเคลื่อนการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย

วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และ นายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่างระดับ 5 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมประชุมการทำ Objective Key Results (OKR) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด เพื่อใช้ในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และขับเคลื่อนการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย พร้อมทั้งใช้ในงานควบคุมค่าดัชนีความมั่นคงในการจ่ายไฟ โดยมี นายพนมวังก์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม และมีคณะผู้บริหาร พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์