PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัยฯ ในหัวข้อ ” การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเสาไฟฟ้า ” เพื่อฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้รับคำสั่งจากนายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ให้ส่งพนักงานช่างและผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ เข้าร่วมการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยโดยได้มอบหมายให้นายเดชา โยธารักษ์ รจก.(บ) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า กฟอ.ระโนด และ กฟฟ.ในสังกัด เข้าร่วมฝึกซ้อมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและทบทวนวิธีการปฏิบัติงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หัวข้อ“การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเสาไฟฟ้า” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมฮอทไลน์ จ.พัทลุง ร่วมฝึกซ้อมให้กับ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็นส่วนของภาคปฏิบัติด้านการช่วยเหลือลงจากเสาไฟฟ้า และ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในระหว่างการฝึกซ้อมได้กำหนดสถานการณ์จริงตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละทีม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหน้างานและอุปกรณ์การช่วยเหลือที่มีภายในทีมได้

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด