โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบกระติกเก็บวัคซีน แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เพื่อสู้ภัยโควิด-19

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบกระติกวัคซีนจำนวน 6 ใบ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อบรรจุเก็บวัคซีนในกรณีที่ต้องไปฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่จุดฉีดวัคซีนต่างๆได้ รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบกระติกวัคซีนดังกล่าวให้แก่ นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ (ที่ 2 จากขวา) สาธารณสุขอำเภอบางละมุง รักษาการตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอศรีราชา  ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบกับมีการพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนในพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวในระยะถัดไป  ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้รีบเร่งดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณสุขอำเภอศรีราชาเพื่อใช้ในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร มาเป็นเวลากว่า 127 ปีในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย