PEA กระแสสินธุ์ มอบน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรและเจ้าหน้าที่ปกครองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สมาร์ททีมที่ด่านคัดกรองโรคโควิด -19 อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

 

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่ม PEA ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรและเจ้าหน้าที่ปกครองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สมาร์ททีมที่ด่านคัดกรองโรคโควิด-19 บ้านเขาใน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมี นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมรับมอบน้ำดื่ม PEA พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์