เที่ยวอีสานคึกคัก ชวนหมู่ยามบ้าน บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ 20 จังหวัด สร้างรายได้ว่า 2,000 ล้านบาท

จากรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงหลังวันหยุดยาวเนื่องใน “วันสงกรานต์ ปี 2565” ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 ของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกัน5 วัน มีอัตราการเข้าพักคิดเป็น 67.17 % จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 914,303 คน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน จำนวน 2,015.14 ล้านบาท มีการเดินทางเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งการเดินทางด้วยสายการบินเพิ่มมากขึ้น ขนส่งสาธารณะโดย รถทัวร์และรถไฟอย่างคึกคัก มีปริมาณรถยนต์ค่อนข้างหนาแน่น แต่ยังคงเคลื่อนตัวได้สะดวก มีติดขัดบ้างเป็นบางช่วง โดยเฉพาะถนนสายมิตรภาพ ปัจจัยบวกที่ทำให้การเดินทางไม่ติดขัดมากนัก คือ การเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) M 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (โคราช)

ทั้งช่วงสงกรานต์ และหลังสงกรานต์ การคลายล็อคมาตรการต่าง ๆ และรวมถึงจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนมีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้ผู้คนต่างเดินทางมากขึ้นในช่วงสงกรานต์ปีนี้ รวมทั้งมาตราการในหลายจังหวัด สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 แต่มีการคุมเข้มเรื่องการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก เช่น ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน สวมหน้ากากตลอดเวลา

ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 นี้ มีรูปแบบกิจกรรม ที่เปลี่ยนไป เน้นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของในพื้นที่ เช่น กิจกรรมสรงน้ำพระขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย พิธีเสียเคราะห์พิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสาน ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด 8 พระธาตุ จังหวัดนครพนม  มีการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาและเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มครอบครัว เนื่องจากยังคงมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงภายในจังหวัดตามแนววิถีใหม่ New Normal

นายสมชายชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้วางกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญ “เที่ยวอีสาน สะดวก สบาย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” สวมหน้ากาก – เว้นระยะห่าง – มั่นล้างมือ – ไม่จัดกิจกรรมชุมนุมรวมคนจำนวนมาก ไม่เล่นน้ำ – แนะนำการเลือกใช้บริการสถานบริการที่มาตรฐานสาธารณสุขเป็นหลัก โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามฮีต 12 คอง 14 จารีตประเพณีชาวอีสานในมุมมองใหม่กับประเพณีวิถีดั้งเดิม ในรูปลักษณ์การท่องเที่ยวใหม่เพื่อเข้ากับสถานการณ์ COVID ความปลอดภัยในปัจจุบัน กับ Theme “อีสานชวนหมู่ยามบ้าน บุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ 20 จังหวัดภาคอีสาน ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2565” นั่นคือ “เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งสงกรานต์ภาคอีสานตลอดทั้งเดือน” เพื่อกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจากวันหยุดยาว 5 วัน (13-17 เมษายน 2565) เป็นตลอดทั้งเดือนเมษายน และส่งเสริมการกระจายการเดินทางจากเมืองใหญ่ไปสู่ 20 จังหวัดภาคอีสาน

ทั้งนี้ ททท. ภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ​ ได้ส่งเสริมและ​สนับสนุนการจัดงานร่วมกับ 20 จังหวัดภาคอีสาน ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565 ตลอดทั้งเดือนเมษายนแล้ว ยังมีการเข้าร่วมงานในแต่ละพื้นที่ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานโดยรวม ได้แก่

กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเชิงการตลาดงานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ภาคอีสาน ที่มีเอกลักษณ์จุดขายในอนาคตต่อไป “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์อีสาน ปี 2565” ชาวอีสานชวนหมู่ยามบ้านตลอดเดือนเมษายน 2565 ตลอดจน งานประเพณีสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานประเพณีสงกรานต์พิธีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย งานประเพณีสงกรานต์หนองคาย สรงน้ำหลวงพ่อพระใสจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งสังเกตการณ์สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสาน ตลอดจนสำรวจและจัดทำ Content ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคอีสาน อาทิ เที่ยวสายมูต้องมาขอพรท้าวเวสสุวรรณที่ศาลหลักเมือง เมืองอุดรธานี คาเฟ่ชิคชิล ฯลฯ

พร้อมกระตุ้นสงกรานต์ Online ภาคอีสาน 20 จังหวัดตลอดทั้ง 3 วัน ( 13 เมษายน – Theme วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / 14 เมษายน – Theme วันครอบครัว / 15 เมษายน Theme วันเถลิงศก ) โดยมีกิจกรรมเกมส์การตลาดของรางวัล ผ่านการนำเสนอผ่านเพจเที่ยวอีสาน.com พร้อมกิจกรรมสงกรานต์ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2565

 

-ททท.สำนักงานนครราชสีมา (สนม.) พื้นที่นครราชสีมา ชัยภูมิ

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ร่วมงานส่งเสริมกิจกรรมสงกรานต์ ย้อนยุควันวานสงกรานต์โคราชบ้านเอ็ง บรรยากาศตลาดน้ำโคราช ณ คูเมืองด้านข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และตลาดโคราชกรีนมาร์เก็ต บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2565 มีนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ร่วมชมกิจกรรม  และร่วมพิธีแห่พระคันธารราฐจากวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร มาลอดซุ้มประตูชุมพลอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประดิษฐานไว้ให้สรงน้ำและแห่กลับวัดในวันที่ 15 เมษายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ ททท.สำนักงานนครราชสีมา มีดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดบึง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

2.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

3.สักการะขอพรพระคันธารราฐ (พระปางขอฝน) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร (วัดกลางหรือวัดกลางนคร)         อ.เมือง จ.นครราชสีมา

4.ทำบุญไหว้พระขอพร สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชมพระอุโบสถหินอ่อน ชมความงาม          ถ้ำหินย้อย วัดพายัพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

5.ทำบุญไหว้พระขอพร กราบไหว้เจดีย์บรรจุอัฐิย่าโม ชมสถาปัตยกรรมอุโบสถเรือสำเภา วัดศาลาลอย อ.เมือง        จ.นครราชสีมา

6.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมา

7.ทำบุญไหว้พระเสริมมงคล โบสต์เก่ากลางน้ำ 300 ปี วัดหมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

8.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดพระธาตุชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

2.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดเจดีย์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

3.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดพระธาตุหนองสามหมื่น อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

– ททท.สำนักงานขอนแก่น (สขก.) พื้นที่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

สขก. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกระตุ้นส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดให้นักท่องเที่ยวร่วมพิธีเสียเคราะห์ในงานประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมวัดไชยศรี บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้

– จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานสงกรานต์ (Pre-PR) วันที่ 11 เมษายน 2565

– จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกระตุ้นส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดให้นักท่องเที่ยวพิธีเสียเคราะห์ และกิจกรรมรับสมัครสมาชิก Facebook Fan page : ททท.สำนักงานขอนแก่น

จัดรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางออนไลน์กิจกรรมสงกรานต์วัดธาตุ พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น วันที่   14 เมษายน 2565 และกิจกรรมประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 15 เมษายน 2565

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  โดยทำ Content และ VDO นำเสนอทางสื่อออนไลน์ในพื้นที่ขอนแก่น “งานบุญสรงกู่บูชาเทพเทวาลัย กลุ่มปราสาทกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 16 เมษายน 2565

 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ ททท.สำนักงานขอนแก่น มีดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดไชยศรี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2.ทำบุญไหว้พระขอพร หลวงพ่อพระลับ วัดธาตุ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

3.สักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดทุ่งเศรษฐี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จังหวัดร้อยเอ็ด

1.ไหว้พระขอพร พระพุทธมิ่งเมืองมงคล หอโหวด 101 (ชั้น 35) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ทำบุญไหว้พระขอพร หลวงพ่อองค์ดำ วัดกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดมหาสารคาม

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ททท.สำนักงานอุดรธานี (สอด.) พื้นที่อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

สอด. ร่วมกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทพวน ในงาน Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย  ครั้งที่ 7 “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” จ. อุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2565 ณ วัดสระแก้ว ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง และวัดสันติวนาราม

ร่วมพิธีเปิดงาน งาน UD TOWN Food Festival Aloha 2022  ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี UD  TOWN  Food Festival Aloha 2022 จัดขึ้นในวันที่ 13 -16 เมษายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ซอย 2 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ภายในงานพบกับเทศกาลอาหารกว่า 25 ร้านเด็ด ที่คัดสรรเมนูเด็ด มาเสิร์ฟกันถึงที่ อาทิ ขาหมูกรอบ by เชฟเดย์ ทอดมันกุ้งเยาวราช ครัวไกด์ปุ๊ก โคตรเกี๊ยว Dab Corndog แกงไตปลา ตานีลิเชียส และร้านอื่น ๆ

ร่วมงานเทศกาลตรุษสงกรานต์ อีสานหนองคาย สมโภช สรงน้ำหลวงพ่อพระใสประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 -​18 เมษายน 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เทศบาลเมืองหนองคาย ภายในงานมีกิจกรรมรำบูชาหลวงพ่อพระใส พิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระใสลงจากพระอุโบสถ สรงน้ำหลวงพ่อพระใสและร่วมบำเพ็ญกุศลสเดาะเคราะห์

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ   ททท.สำนักงานอุดรธานี มีดังนี้

จังหวัดอุดรธานี

1.ทำบุญไหว้พระขอพร หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี

จังหวัดหนองคาย

1.ทำบุญไหว้พระขอพร หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

จังหวัดบึงกาฬ

1.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ แบบโบราณ วัดโพธาราม อ.เมือง จ.บึงกาฬ

– ททท.สำนักงานอุบลราชธานี (สอบ.) พื้นที่อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ

สอบ. ร่วมงานสงกรานต์แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งภายในงานมีการจัดประกวดเทพีสงกรานต์โดย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ร่วมสืบสานตำนาน “มหาสงกรานต์แก่งสะพือ” 12 – 15 เมษายน 2565

ร่วมพิธีอันเชิญองค์พระแก้วบุษราคัม ลงจากพระอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี และสรงน้ำองค์พระแก้วบุษราคัม พระเก่าแก่คู่เมืองที่มีแต่โบราณ นอกจากนี้ยังร่วมขอพรจากเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะ ภายใต้มาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 วันที่ 13 เมษายน 2565

จัดกิจกรรมกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายน 2565 กิจกรรมบุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ ชวนหมู่ยามบ้าน ร่วมกับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ  จ.ยโสธร จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเช็คอินลงทะเบียนรับของที่ระลึกจาก ททท.สำนักงานอุบลราชธานี

ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมงานสรงน้ำพระเจ้าใหญ่ลือชัย ประจำปี 2565 ณ วัดอำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ททท. ชวนเที่ยวงาน“ประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ” ประจำปี 2565 และเปิดกิจกรรม “ชวนหมู่ยามบ้าน บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ 20 จังหวัดภาคอีสาน”

​การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ งานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ภายใต้ชื่อ “ชวนหมู่ยามบ้าน บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ 20 จังหวัดภาคอีสาน”

​ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุ นับว่าเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ ในปีนี้กำหนดพิธีเปิดงานประเพณีในวันที่ 1 เมษายน 2565 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้การต้อนรับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญและกิจกรรม “ชวนหมู่ยามบ้าน บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ 20 จังหวัดภาคอีสาน”

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี มีดังนี้

จ.อุบลราชธานี

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

2.เล่นน้ำชมทิวทัศน์ แก่งหินใต้ลำน้ำโขง สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

3.จุดชมวิวแห่งใหม่ เขื่อนสิรินธร (โรงไฟฟ้าลอยน้ำ) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

4.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว (วัดเรืองแสง) อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

จังหวัดอำนาจเจริญ

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดอำนาจ (พระเจ้าใหญ่ลือชัย) อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

2.ทำบุญไหว้พระขอพร พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดยโสธร

1.พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อ.เมือง จ.ยโสธร

2.ทำบุญไหว้พระขอพร พระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง

วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ยโสธร

– ททท.สำนักงานนครพนม (สนพ.) พื้นที่นครพนม สกลนคร มุกดาหาร

 1. การจัดงานสงกรานต์ ตลอดเดือนเมษายน 2565

1.1 ร่วมกับจังหวัด จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครและวัดศรีมงคลใต้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดทำน้ำมนต์มงคล ภายใต้กิจกรรม “มหาสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ 3 พระอารามหลวง” ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 และวันที่ 2 เมษายน 2565 โดยนำน้ำมนต์ที่ผ่านการเจริญพระพุทธมนต์และอธิษฐานจิต นำมาเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางท่องเที่ยว เข้าพักโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของทั้ง 3 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2565

1.2  ร่วมกับจังหวัดนครพนม และคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม กำหนดให้มีพิธีสักการะพระธาตุประจำวันเกิดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด รวม 8 พระธาตุ ตลอดเดือนเมษายน 2565 สรงน้ำพระศักดิ์สิทธิ์ “จังหวัดสนุก”

– วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

– วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

– วัดศรีมงคลใต้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

– วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

– สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด 8 พระธาตุ จังหวัดนครพนม

– พระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม พระธาตุประจำวันอาทิตย์

– พระธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร พระธาตุประจำวันจันทร์

– พระธาตุศรีคุณ อำเภอนาเเก พระธาตุประจำวันอังคาร

– พระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก พระธาตุประจำวันพุธ (กลางวัน)

– พระธาตุมรุกขนคร อำเภอธาตุพนม พระธาตุประจำวันพุธ (กลางคืน)

– พระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี

– พระธาตุท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์

– พระธาตุนคร อำเภอเมือง พระธาตุประจำวันเสาร์

 1. ร่วมการจัดงานสงกรานต์จังหวัดนครพนม ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช และงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สนุก รำวงย้อนยุค วิถีอีสาน วัฒนธรรม 8 ชนเผ่า สวรรค์ชายโขง ท้ายเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2565
 2. ร่วมการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดมุกดาหาร งานสงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดิน อินโดจีนมุกดาหาร ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 3. ร่วมการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร มหาสงกรานต์ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ โดยร่วมงานแถลงข่าวในวันที่ 8 เมษายน 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2565 ณ เขตเทศบาลเมืองสกลนคร

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ ททท.สำนักงานนครพนม มีดังนี้

จังหวัดนครพนม

1.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

2.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์

วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

3.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร

วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม

4.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

5.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระธาตุมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

6.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม

7.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์

วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

8.ทำบุญไหว้พระขอพร สรงน้ำ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์

พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม

9.กราบไหว้ขอพร

พญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม

จังหวัดมุกดาหาร

1.ทำบุญไหว้พระขอพร พระเจ้าองค์หลวง

วัดศรีมงคลใต้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

2.สักการะ พญานาค 3 พิภพ

พญาอนันตนาคราช (พญานาคน้ำ) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

3.สักการะ พญานาค 3 พิภพ

พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

4.สักการะ พญานาค 3 พิภพ

พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

จังหวัดสกลนคร

1.ทำบุญไหว้พระขอพร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

– ททท.สำนักงานเลย (สลย.) พื้นที่เลย หนองบัวลำภู

กิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่มีการจัดประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 400 ปี และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้เมืองเลยปี2565 (Unseenประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย) ประธานในพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย(นายชัยธวัช เนียมศิริ)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 ที่วัดศรีโพธิ์ชัย(วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี หรือ ถูกขนานนามว่าเป็น “ภูฏานเมืองไทย”) ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ห้วยกระทิง  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน (โป่งเบี้ย) อ.เมือง กลุ่มแพผานาง-ผาเกิ้ง แพโพนเลา อ.เอราวัณ กลุ่มแพอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง แก่งคุดคู้ หาดนางคอย อ.เชียงคาน เป็นต้น ที่มีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวเดินทางมาเที่ยวอย่างหนาแน่น ทั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามประกาศจังหวัด

ส่วนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับความสนใจได้แก่ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี (ไดโนปาร์ค) ที่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวพาบุตรหลานเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่จังหวัดข้างเคียง เช่น  จ.อุดรธานี จ.ขอนแก่น และ จ.เลย แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำได้แก่ หาดโนนยาว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง (ตาดไฮ)  อ.โนนสัง   

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ ททท.สำนักงานเลย มีดังนี้

จังหวัดเลย

1.สักการะขอพร พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

2.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดศรีคุนเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย

จังหวัดหนองบัวลำภู

1.พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ไดโนปาร์ค อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

2.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดมหาชัย (พระบางคู่) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

– ททท.สำนักงานสุรินทร์ (สสร.) พื้นที่สุรินทร์ ศรีสะเกษ

สสร. ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 13-15  เมษายน 2565 ดังนี้

 1. วันที่ 12 เมษายน 2565 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 ณ วัดพรหมสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
 2. วันที่ 13 เมษายน 2565 ร่วมพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทร์ภักดี ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์
 3. วันที่ 13 เมษายน 2565 ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดร และนางสงกรานต์ ณ วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ / จัดทำรายการ Live เลาะไส ชวนหมู่ยามบ้าน ณ วัดไพรพัฒนา
 4. วันที่ 14 เมษายน 2565 จัดทำรายการ Live เลาะไส ชวนหมู่ยามบ้าน ณ ชายหาดหนองตาเฮง อ.เมือง จ.สุรินทร์ และติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 5. วันที่ 15 เมษายน 2565 จัดทำรายการ Live เลาะไส ชวนหมู่ยามบ้าน ณ วนอุทยานพนมสวาย และติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยว ตามสถานที่สำคัญ เช่น วัดโคกกรม (หลวงปู่รอด) อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และ ศาลหลักเมือง จ.สุรินทร์
 6. วันที่ 16 เมษายน 2565 ติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อ.ภูสิงห์ ณ วัดไพรพัฒนา หาดสุขสำราญ ผาพญากูปี และวัดเขาศาลา จ.ศรีสะเกษ
 7. 7. วันที่ 17 เมษายน 2565 ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ วัดป่าศรีรัตนาราม และ วัดสระกำแพงใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ ททท.สำนักงานสุรินทร์ มีดังนี้

จังหวัดสุรินทร์

1.วนอุทยานพนมสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

2.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดบูรพาราม (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.สุรินทร์

3.ไหว้ขอพร ศาลหลักเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

4.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดป่าอาเจียง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

จังหวัดศรีสะเกษ

1.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

2.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

3.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

4.ทำบุญไหว้พระขอพร วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่สรวง) อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

– ททท.สำนักงานบุรีรัมย์ (สบร.) พื้นที่บุรีรัมย์

สบร. ร่วมพิธี “แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 12-13  เมษายน 2565 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดกิจกรรมดังนี้

 1. วันที่ 12 เมษายน 2565 กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นเขา พิธีอัญเชิญผ้าอังสะถวายพระสุภัทรบพิตร โดยประชาชนชาวบุรีรัมย์ ร่วมขบวนแห่อัญเชิญผ้าอังสะ เดินขึ้นบันไดนาคราช จำนวน 297 ขั้น ไปบนภูเขาไฟกระโดง เพื่อประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะผืนใหม่ให้แก่องค์พระสุภัทรบพิตร พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวบุรีรัมย์ที่ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดงและกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม โดยมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้บ้านเมืองสงบสุข
 2. 2. วันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 กิจกรรมสรงน้ำพระสุภัทรบพิตร / พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทย เป็นอีกหนึ่งประเพณีดั้งเดิมที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมา ในช่วงสงกรานต์นั้น ในหลาย ๆ พื้นที่ จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง อาทิ อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สักการะ และสรงน้ำพระ เป็นต้น

และร่วมพิธี ส่งเสริมและสืบสานประเพณีตีผึ้งร้อยรังประจำปี 2565 ณ บ้านสายตรีพัฒนา 3  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ หนึ่งในประเพณีประจำท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี จะมีการนำเที่ยวชมผึ้งร้อยรังเพื่อชิมความหวานน้ำผึ้งเดือน 5 โดยทางชุมชนจะร่วมกันตกแต่งสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาด งดงาม พร้อมกับประกอบพิธีบวงสรวงพ่อปู่บุญมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำชุมชน ขอขมาตามความเชื่อ ก่อนขึ้นตีเอาน้ำผึ้งหลวงหลายร้อยรังบนต้นไทรใหญ่ขนาด 15 คนโอบกลางหมู่บ้าน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว “บุญเดือนห้ามหาสงกรานต์ภาคอีสาน” พื้นที่รับผิดชอบ  ททท.สำนักงานบุรีรัมย์ มีดังนี้

จังหวัดบุรีรัมย์

 1. สนามบินบุรีรัมย์ตีผึ้งร้อยรัง บ.สายตรีพัฒนา 3 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนพันธุ์ไทย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. ทำบุญไหว้พระขอพร พระสุภัทรบพิตร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. สักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

 1. ทำบุญไหว้พระขอพร วัดกลาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

“เที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม”