PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาที่ว่าการอำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาที่ว่าการอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และให้มีภูมิทัศน์เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งมีความสะอาดสะอ้านภายในที่ว่าการอำเภอ โดยมีท่านอำเภอกระแสสินธ์ุ นายเอกชัย แก้วรัตนะ เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมทั้งพ่อค้าประชาชนในอำเภอกระแสสินธ์ุ

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์