PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมรณรงค์ โครงการ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อให้เป็นไปตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการ ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก” น้อมรับพระดำริ และในโครงการ ” สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ” เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม.อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์