ธรรม(ะ) ได้เที่ยว’ สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก @ นครนายก-ปราจีนบุรี EP:1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท.(สธทท.) จัดโครงการ ‘ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ @นครนายก ปราจีนบุรี รูปแบบ ‘สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก’

โดยคุณวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและตีธงปล่อยตัว Biker trip ที่นำทีมโดย คุณสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา บริษัท วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอนซัลติ้ง จำกัด พร้อมด้วย คุณพูลผล แพทอง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร และประธานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศภูมิภาคภาคตะวันออก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท.

วันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก

งานนี้ มี big biker กว่า 40 คันร่วม และเริ่มงานพิธีเปิดงานตีธงปล่อยตัว ที่ทำการ ททท. สำนักงานนครนายก

จากกรุงเทพฯ คณะทีมสื่อมวลชนฯ ก็ออกเดินทางกันแแต่เช้าตรู่ จุดหมายปลายทางแรก ไปเช็คอินฟินกับก๋วยเตี๋ยวเป็ด เจ้าอร่อยของจังหวัดนครนายก ร้านคานทองก๋วยเตี๋ยวเป็ด

และร่วมลงทะเบียนกับเหล่าบรรดา biker trip ที่เดินทางมาร่วมสบทบจากหลายๆจังหวัดก่อนเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี ได้เอร็ดอร่อยๆ เนื้อเป็ดเปื่อยๆหอมเครื่องเทศโดนๆ

นอกจากนี้ยังมี ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ข้าวไก่ตุ๋น แถมบรรยากาศกว้างขวาง ราคาเป็นกันเอง50บาท ก็อิ่มสบายท้อง ก่อนเดินทางต่อไปยังยัง สำนักงานททท. นครนายก

ที่ทำการ สำนักงานททท. นครนายก คุณวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้รอต้อนรับอยู่แล้ว และได้ให้เกียรติ กล่าวเปิดงาน ตีธง ปล่อยรถออกจากจุดสตาร์ท

คุณวันดี เผื่อนอุดม กล่าวว่า จัดโครงการ ‘ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ @นครนายก ปราจีนบุรี รูปแบบ ‘สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก’ ททท.สำนักงานนครนายก ได้ร่วมกับ พันธมิตรในพื้นที่และนอกพื้นที่รับผิดชอบ ในการนำเสนอขายแพ็คเกจ เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ภายใต้โครงการ ท่องเที่ยวปลอดภัย สุขใจเที่ยวเมืองรอง

เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทยภายในประเทศผ่านกิจกรรม/แพ็คเกจ/โปรโมชั่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงาน และ Active Senior ให้เดินทางสัมผัสและชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดและพุทธสถานต่างๆ ประชาสัมพันธ์เส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ศรัทธา ความเชื่อ ร้านอาหารและที่พัก ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประเภทนี้ ภายใต้มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New normal)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 094-738-9999 คุณตรี วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอนซันติ้ง , 099-127-5553 คุณอ้วน ทัวร์อินไทยแลนด์

ททท.สำนักงานนครนายก โทรศัพท์: 037-312282, 037-312284, 1672 โทรสาร: 037-312286 อีเมล์: tatnayok@tat.or.thเว็บไซต์: www.tat8.com

จุดหมายแรก เรียนรู้ประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดี

ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ที่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระคเณศวร์ ที่ถูกค้นพบที่บริเวณเมืองโบราณสระมรกต พระพุทธรูปทวาราวดีองค์งามที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และเคยถูกอัญเชิญไปจัดแสดงในหลายประเทศ

การจัดแสดงหลุมขุดค้นเจ้าหญิงแห่งโคกพนมดี กับลูกปัดที่เป็นเครื่องประดับนับพันเม็ด รวมทั้ง จารึกสด๊กก็อกธม ศิลาจารึกชิ้นเอกที่ผู้คนที่สนใจประวัติศาสตร์เขมรใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เรื่องราวของกัมพุชประเทศ

ซึ่งภายมีห้องจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 5 ห้อง โดยใช้เทคสื่อผสมเข้ามาสร้างความน่าสนใจได้อย่างน่าชม พร้อมๆไปกับการได้รับฟังความรู้ถึง

  

จุดหมายที่สอง ชื่นชมสถาปัตยกรรมยุโรป เป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย ชื่อดังของจังหวัดปราจีนบุรี

ที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ มีคุณวนิดา เหมเมือง พยาบาลวิชาชีพ อภัยภูเบศร์ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษประวัติโดยสังเขป

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ อาคานสองชั้น สร้างโดยบริษัทโฮวาร์ด เออร์สกิน เป็นสถาปัตยกรรมยุโรป ในแบบบาร็อค (Barogue) ตั้งอยู่ภายในรั้วของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ทาสีเหลืองมัสตาร์ด มีลวดลายปูนปั้นสีขาวประดับงดงาม สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2452 โดยใช้ทรัพย์สินส่วนตัวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม)

โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อจัดถวายตึกนี้ ให้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยามเสด็จประพาสมณฑลบูรพา แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ในปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน

ตึกนี้จึง ได้เริ่มใช้ในการรับเสด็จครั้งแรกในคราที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเยือน มณฑลปราจีนบุรี ปี ค.ศ.1912 (พ.ศ.2455)

ปัจจุบันตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์นี้ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย และที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์

จุดหมายที่สาม แวะกราบหลวงพ่ออภัยที่วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร สถาปัตยกรรมมีการผสมผสานด้วยกัน 4 แบบ  ประกอบด้วย ศิลปะแบบไทย จีน ยุโรป และเขมร ซึ่งเป็นวัดคู่แฝดกับวัดดำเรยซอร์ หรือวัดช้างเผือก ที่สร้างโดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ณ เมืองพระตระบอง ก่อนจะอพยพมาพำนักที่เมืองปราจีนบุรี

มีโอกาสมาถึงแล้วเข้าไปกราบหลวงพ่ออภัย โดยมี เจ้าหน้าที่มานำกราบไหว้อย่างสมเกียรติ เพื่อขอพรให้เกิดความสงบร่มเย็น และผู้ที่ได้กราบไว้จะได้พรที่จะมีเสน่ห์ที่คำพูดและการเจรจา

จุดหมายที่สี่ อิ่มอร่อยกับอาหารบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร

อีกหนึ่งร้านอาหารดังของจังหวัดปราจีนบุรี ร้านอาหารบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร ที่ได้นำเสนอเรื่องราวผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองปราจีนบุรี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร ที่คนปราจีนบุรีใช้ในการดูแลสุขภาพมายาวนาน

บ้านเล่าเรื่อง เป็นบ้านหลังเล็กๆ ปกคลุมด้วย ต้นไทร ต้นใหญ่ อายุเก่าแก่ ร่มครึ้ม ซึ่งเดิมเป็นบ้านของครอบครัวเปี่ยมสมบูรณ์ ตระกูลเก่าแก่ของเมืองปราจีนบุรี

สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2493 ปัจจุบันทางร้านนำเสนออาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น กะพงผัดขิง ฮังเลหมู ใบชะพลูกุ้งทอด แกงจืดใบหูเสือ ปิดท้ายด้วยไอสกรีมโฮมเมดกะทิสด อิ่มอร่อยท่ามกลางบรรยากาศวันฝนพรำ

จุดหมายที่ห้า เยือนเมืองศรีมโหสถ

สมานนพพล รัตนธรรมทิตยา บริษัท วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอนซัลติ้ง จำกัด

เมืองโบราณศรีมโหสถ มีพัฒนาการตั้งแต่ราว พุทธศตวรรษที่ 11-18 ไปชมสระเเก้ว สระขวัญ สระน้ำที่มีภาพสัตว์มงคล กรุอยู่โดยรอบของขอบบ่อ เชื่อว่าเคยใช้น้ำในสระนี้ เป็นน้ำมงคล ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญ

โดยที่ขอบสระ มีการสลักรูปสัตว์ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ช้าง มกร หม้อน้ำ สิงห์ หมู งู และช้าง ซึ่งเป็นสัตว์มงคลของเทพในศาสนาฮินดู สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ โดยมกร มีความใกล้เคียงกับรูปแบบศิลปะอมราวดีของอินเดีย ที่อยู่ภายในกำแพงเมือง และคูน้ำ

นอกจากนี้ยังมีฐานเทวาลัยพระคเณศ ที่ชาวศรีมโหสถ สร้างเทวาลัยฮินดูขึ้นกลางเมืองฯ เพื่อประดิษฐานพระคเณศ เทพแห่งศิลปะวิทยาการและขจัดอุปสรรค รูปเคารพศิลาองค์ใหญ่ สูง 1.70 เมตร และมีความเก่าแก่องค์หนึ่งในพุทธศตวรรษที่ 11-12 หรือประมาณ 1500 ปีมาแล้ว

จุดหมายที่หก เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วัดสระมรกต

\

โบราณสถานสระมรกต มีรอยพระบาทคู่สมัยทวาราวดี ขอให้ชีวิตรุ่งเรือง ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง ตัวรอยพระบาทเป็นดิน ค้นเมื่อปี 2529 อายุกว่า 1200 ปี เป็นที่เคารพเลื่อมใสที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

โดยจะมีพุทธศาสนิกชนมากมายนับพัน มาสวดมนต์ ทำพิธีที่รอยพระพุทธบาทนี้ในวันมาฆะบูชาในทุกๆ ปี และยังมีบ่อน้ำศักดิ์ เป็นสิริมงคลทำ เป็นน้ำที่ประกอบพิธี นักท่องเที่ยว

 

จุดหมายที่เจ็ด พักผ่อนสุดหรู ที่โรงแรมแคนทารี่ 304

โรงแรมแคนทารี่ 304 คือ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง เติมความสุขและพักผ่อนกับโรงแรมสุดหรู สไตล์โมเดิร์น

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เรียกว่าหรูหรา ตั้งแต่การต้อนรับ บรรยากาศ โดยรอบโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรือฟิตเน็ต ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของโรงแรมว่า ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเครือแคนทารี่

จุดหมายที่แปด เลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำคืนที่ปราจีนบุรี

ททท. สำนักงานนครนายก โดยคุณวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับคณะ ‘ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ ทัวร์อินไทยแลนด์ และกล่ม big biker กรุงเทพฯ-นครนายก – ปราจีนบุรี ณ ร้านอาหารบางกุ้งทุ่งข้าว จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมี คุณสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ. ปราจีนบุรี และมิสแกรนด์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี น้องพลอย วัลวิสา แก้วประเสริฐ มาต้อนรับ และเพลิดเพลินไปกับการแสดงชุดพิเศษ รวมถึง การเล่นเกมสร้างสรรค์เพื่อการผ่อนคลายยามเย็นได้เป็นอย่างดี ก่อนแยกย้ายไปพักผ่อน

#Amazingยิ่งกว่าเดิม

#สบ๊ายสบายภาคตะวันออก

#ทททนครนายก

#สธทท

#สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

#อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส

#ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

#ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว