โออาร์ เปิดตัวศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับแผนขยายธุรกิจ

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน พร้อมด้วย นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(โออาร์) ร่วมเปิดตัว “ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 77 สาขาทั่วประเทศ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมเป็นการรองรับการขยายสาขาของธุรกิจ รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในอนาคต

 นายไพศาล เปิดเผยว่า ศูนย์อบรมฯ ดังกล่าวเปิดขึ้นเพื่อใช้อบรมพนักงานในสาขา ทั้งผู้จัดการสาขา, แคชเชียร์ และช่างเทคนิคทั้ง 3 ระดับ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับพนักงานสำหรับรองรับการให้บริการของลูกค้าในพื้นที่เสมือนจริง อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ ในการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่าง ๆ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า โออาร์ จะมีเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร FIT Auto มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเตรียมแผนงานขยายธุรกิจแฟรนไชส์ เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

——————————————