PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธาน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ณ วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์