PEA กระแสสินธุ์ ประชุมพิจารณาแนวทางการยกระดับคะแนนให้กับ กฟฟ.ที่เป็นตัวแทนการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟต.3 ประจำปี 2565 เพื่อสามารถประกวดแข่งขันในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการยกระดับคะแนนให้กับ กฟฟ.ที่เป็นตัวแทนการไฟฟ้าดีเด่นของ กฟต.3 ในประเภท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ประจำปี 2565 เพื่อให้คะแนนสูงขึ้น สามารถประกวดแข่งขันในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น โดยมี ท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ ( อฝ.วบ.ต.3 ) นายวัฒนา แพกุล เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 กฟอ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์