ระเบียบโลกใหม่ : มุสลิมต้องรับมืออย่างไร

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ระเบียบโลกใหม่ : มุสลิมต้องรับมืออย่างไร”

โดยนักวิชาการที่มากด้วยความรู้ ดร.ศราวุฒิ อารีย์, ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม, ดร.อณัส อมาตยกุล, ดร.รุสตั้ม หวันสู และอาจารย์ชาฟีอี นภากร ร่วมวิเคราะห์ในประเด็นร้อน ที่ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน ดำเนินรายการ โดย ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์  โลกในยุคแบ่งขั้ว มุสลิมควรเดินไปในทิศทางไหน ณ ห้องประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เรากำลังอยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางภูมิรัฐศาสตร์ มหาอำนาจฝ่ายหนึ่งต้องการคงระเบียบโลกที่ตนเองเป็นผู้กำหนดขึ้น ขณะที่มหาอำนาจอีกฝ่าย ซึ่งผงาดขึ้นมาในระยะหลัง ต้องการเปลี่ยนระเบียบโลกเดิมให้เป็นไปตามที่ตนคาดหวัง การแข่งขันดังกล่าวเข้มข้นขึ้นทุกวัน ประเด็นสำคัญสำหรับโลกมุสลิม ไม่ใช่เรื่องการเลือกข้างเลือกฝ่าย ทว่าคือการปฏิรูปตนเองให้มีความพร้อมเพื่อร่วมขบวนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกำหนดระเบียบโลกใหม่”

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม ประธานอำนวยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม กล่าวว่า “โลกมุสลิมจะดำรงตนอย่างไรท่ามกลางการแข่งอำนาจระหว่างรัสเซียกับอเมริกา  เราจะดำรงอยู่ตรงกลางไม่ได้เลยหรือ?”

ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการอิสลาม กล่าวว่า  “เราต้องเปลี่ยนวิธีการรับมือระเบียบโลกใหม่ จากแบบส่วนตัว

ไปเป็นส่วนรวม (ต่างคนต่างรับมือไปเป็นระดับชาติและระดับอุมมะฮ์)”

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ พร้อมทั้งรับรอง ด้วยอาหารวัฒนธรรมจากชุมชนมุสลิม นอกจากนี้ยังมีของรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก