PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กฟต.3 ประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กฟต.3 ประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2565 เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานของ กฟต.3 ด้านการช่วยเหลือและประโยชน์ต่อสังคม โดยมี นาย จิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด เป็นประธานในการประชุม และมีคณะผู้บริหารพร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด รวมทั้ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระและคณะผู้บริหาร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ พร้อมทั้งคณะทำงานจาก กฟต.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 4 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์