PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร

PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่าง และนายจักรกฤษ ทองขาว ผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ” หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปวันพระ เวันระยะห่าง ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอย่างพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ณ ห้องประชุมพระสิริพัฒนาโนดม (กินรี) สุดยอด ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์