PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และ พนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการ ประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ ณ บ้านอ่าวบัว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และทีมงานเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและให้ประชาชนผู้ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมั่งคงมีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความปลอดภัย โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ ร่วมทั้งได้มีการตัดแต่งต้นไม้ริดรอนกิ่งไม้ ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่มีต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยในโอกาวเดียวกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์