PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ของ กฟต.3 ในกิจกรรม (Happy Family) ณ สำนักงาน กฟย.อ.กสส. เพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นและมั่งคง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่าง พร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ของ กฟต.3 ในกิจกรรม (Happy Family) ณ สำนักงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ โดยได้มีการมอบเงินสมทบให้กับสมาชิกฯและทุนการศึกษาให้กับนักศึกษางาน โดยให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิตให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม ร่วมทั้งนักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน และรักในสิ่งที่พอเพียง

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์