โตโยต้า จับมือ กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ฝึกอบรม มอบวุฒิบัตรหลักสูตรยกระดับฝีมือ

นายทรงไทย สังขเวทัย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยมีผู้บริหารจากผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ และผู้แทนจากบริษัทสีที่ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

               ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดสอบรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ช่างมีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยช่างทั้งหมดจำนวน 23 คน ได้รับการจ้างงานจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ดังต่อไปนี้

บริษัท โตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด                บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด

            บริษัท โตโยต้าพัทยา(1988) จำกัด                บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จำกัด

            บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด                   บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

            บริษัท โตโยต้าจันทบุรี(1972) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด