สื่อ ณ ดี เน็ทเวอร์คฯ ออโต้พรีวิว ผนึก กรมส่งเสริมอุตฯ จัดเต็ม Thailand’s Smart Awards 2022

 บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งรูปแบบของหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รวมทั้งสื่อออนไลน์ มีสื่อในเครือหลากหลาย และครอบคลุมทุกธุรกิจ อาทิ หนังสือพิมพ์ The Power Network, หนังสือพิมพ์ Transport Journal, หนังสือพิมพ์ Auto Preview รวมทั้งนิตยสาร Business Owner และ Banking & Insurance ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี Thailand’s Smart Awards 2022 (ครั้งที่ 3)

โดยมอบรางวัลแก่องค์กร หรือบุคคล ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในด้านต่างๆ สามารถยกระดับและปรับตัวทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างประจักษ์ ทั้งจากการพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านการตลาด การขาย นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ และกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บริษัท หรือบุคคลนั้นๆ ได้ดำเนินงานมาตลอดทั้งปี ซึ่งรางวัลที่มอบผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก ดังนี้ 1.หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม  3. หลักความโปร่งใส  4. หลักการมีส่วนร่วม  5. หลักความรับผิดชอบ และ 6. หลักความคุ้มค่า รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 10 สาขา ได้แก่ 1.ประเภทองค์กร 2.ประเภทผลิตภัณฑ์  3.ประเภทบุคคล มีบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 30 รางวัล

ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด

ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณ ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำกัด กล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงในตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ด้วยหลากหลายปัจจัย ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลง จึงทำให้ต้องมีการพัฒนา จำเป็นต้องมีมาตรการ หรือกลยุทธ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็ง และก้าวข้ามวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงให้ได้

“ การจัดงานมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards 2022 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ที่ได้ฝ่าวิกฤติในช่วงที่ผ่านมา และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จต่อไป”

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาพรวมการเติบโตอุตสาหกรรมไทยลดลงจากมาตรการล็อกดาวน์ เวลานี้ส่วนของภาคอุตสาหกรรมไทยนั้น มีการปรับตัวทำให้หลายๆธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้น และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อาทิ  กลุ่มอาหาร   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อุตสาหกรรมกลุ่มเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะ ยานยนต์ไฟฟ้า ในยุคที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น การจัดงาน Thailand’s Smart Awards 2022 นี้จะช่วยเป็นกำลังใจ และทำให้ผู้ประกอบการมีความุ่งมั่นกลับไปพัฒนาตนเอง และผลิตภัณฑ์ที่ไม่หยุดนิ่ง

ทั้งนี้งาน Thailand’s Smart Awards 2022 (ครั้งที่ 3)  จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ในงานมี ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท สุขุมวิท (สุขุมวิท 57)