PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อได้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและได้พบปะกับประชาชนพร้อมทั้งได้ให้การบริการในกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้นายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมโครงการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อได้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและได้พบปะประชาชนและได้ให้การบริการด้านต่างๆโดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายไพเจน มากสุวรรณ์ เป็นประธานในพิธีและสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมทั้งนักปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในงานนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดได้มีการร่วมออกบูท PEA ด้วย

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์