วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอนซัลติ้ง เชิญท่องเที่ยว “Sepang Malaysia 2022 Ride Bangkok to Malaysian MOTOGP 2022” ขับขี่ท่องเที่ยวเส้นทาง Malaysian MOTOGP 5 วัน 4 คืน

วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอนซัลติ้ง เชิญท่องเที่ยว “Sepang Malaysia 2022
Ride Bangkok to Malaysian MOTOGP 2022” ขับขี่ท่องเที่ยวเส้นทาง Malaysian MOTOGP 5 วัน 4 คืน
ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2022
กรุงเทพ – สะเดา – เกาะปีนัง – กัวลาลัมเปอร์ – สนามเซปังเซอร์กิต – พัทลุง – กรุงเทพ

ตารางการขับขี่เดินทาง (รวมระยะทางทั้งหมด 3,220 กิโลเมตร)
วันที่ 20 ตุลาคม 2022 ขับขี่จากกรุงเทพ – ด่านสะเดา รวมระยะทาง 1,000 กิโลเมตร
วันที่ 21 ตุลาคม 2022 ขับขี่จาก ด่านสะเดา – พิพิธภัณฑ์ Kedah Royal – หลักหมุดเขตแดน อังกฤษ – สยาม – ยอดเขาเกาะปีนัง – เบย์วิว รวมระยะทาง 200 กิโลเมตร
วันที่ 22 ตุลาคม 2022 เกาะปีนัง – เกาะ อุรังอุตัง – กัวลาลัมเปอร์ รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2022 กัวลาลัมเปอร์ – สนามเซปังเซอร์กิต รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร
วันที่ 24 ตุลาคม 2022 กัวลาลัมเปอร์ – ด่านสะเดา – พัทลุง รวมระยะทาง 630 กิโลเมตร
วันที่ 25 ตุลาคม 2022 พัทลุง – กรุงเทพ รวมระยะทาง 850 กิโลเมตร

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2022 ปล่อยตัว กทม มุ่งหน้าสู่ ด่านสะเดา (อาหารกลางวัน , อาหารเย็น)
06:00 – 06:30 ปล่อยตัว คณะผู้เดินทาง สถานทูตมาเลเซีย รับประทานอาหารว่าง ออกเดินทาง
08:00-08:30 เดินทางจากกรุงเทพ แวะเติมน้ำมัน ปั๊มพีที เขาย้อย ขาลงใต้ (วังมะนาว) (100 กม)
08:30-12:00 เดินทาง จากเขาย้อย มุ่งหน้าสุ่ชุมพร รับประทานอาหารคุณสาหร่าย (355 กม)
13:30-19:00 เดินทางจากคุณสาหร่าย สู่ด่านสะเดา เช็คอินเข้าพักโรงแรมพาราเมาท์พาเลส (543 กม)
19:00-20:00 ร่วมรับประทานอาหารค่ำ แนะนำ ตารางการเดินทาง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2022 สะเดา- เคด่าห์-เกาะปีนัง (อาหารกลางวันพื้นบ้าน, อาหารเย็น)
07:00-08:00 รับประทานอาหารเช้า และเตรียมเอกสาร ข้ามแดนไทย – มาเลเซีย
09:00-10:00 ดำเนินพิธีการผ่านแดน ไทยและมาเลเซีย เดินทางเติมน้ำมันเปโตนัส ปั๊มที่สอง (3กม)
10:00-11:30 เดินทางเข้าเมืองอลองสตาร์ ชม Kedah Royal Museum ในสมัย ร.5 ได้ทรงพระราชทาน บรรดาศักดิ์เจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดีแก่ สุลต่างอับดุลฮามิด, ท่านได้อภิเษกสมรสกับหม่อนเนื่อง บุตรสาวของหลวงนราบริรักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นหญิงชนชั้นสูงชาวสยาม โดยเป็นพระภรรยาคนที่ 8 ของสุลต่าน โดยได้ให้กำเนิดพระโอรสพระองค์หนึ่งคือ “Tunku Abdul Rahman” (ตนกู อับดุล ระห์มัน) โดยท่านได้เข้ามาเล่าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับ Tunku Yusuf และ Tunku Mohammad Jewa ณ โรงเรียนราชวิทยาลัย ภายหลัง รัฐเคดะห์ รัฐตรังกานู รัฐปะลิส และรัฐกลันตัน ได้ตกเป็นของอังกฤษ ตนกู อับดุล ระห์มัน เจรจาต่อรองกับอังกฤษในการแยกประเทศมาเลเซียให้เป็นเอกราช และขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศมาเลเซีย

11:30-12:30 ในปี 1776 /2329 ไทรบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะหมาก เพื่อแลกกับการคุ้มครองจากอังกฤษ แต่ไทรบุรียังคงเป็นเมืองขึ้นของสยามจนถึงปี 1869 อังกฤษ และสยามได้จัดทำ หลักหมุด เขตแดน เพื่อยืนยันว่า พื้นที่นี้ เป็นของสยามเพื่อป้องกันไม่ให้สยามบุกรุกเข้าไปยังเกาะปีนัง โดยอังกฤษได้เช่าพื้นที่ส่วนนี้ จาก สุลต่านรัฐเคด่ะห์ ในปี 1869
12:30-13:30 รับประทานอาหารพื้นเมืองมลายู
13:30-16:00 ขับขี่ท่องเที่ยวถ่ายรูป สะพาน และยอดเขาปีนัง
17:00-18:00 ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พบปะพี่น้องผู้ขับขี่ชาวมาเลเซีย ขับขี่ยามเย็นถ่ายรูป และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2022 เกาะปีนัง -เกาะอุรังอุตัง- กัวลาลัมเปอร์ (อาหารกลางวันพื้นบ้าน, อาหารเย็น)
07:00-08:00 รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
08:00-10:00 ท่าเรือ ข้ามฟาก ไปเกาะ อุรังอุตัง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข)
12:00-13:00 รับประทานอาหารพื้นเมืองมลายู
13:00-17:00 ขับขี่ท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าโรงแรม
18:00-21:00 ร่วมรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ขับขี่ถ่ายรูปยามค่ำคืน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 กัวลาลัมเปอร์ – สนามเซปังเซอร์กิต (อาหารเย็น)
08:00-09:00 รับประทานอาหารเช้า และเดินทางโดยรถบัส เข้าสู่สนามเซปังเซอร์กิต
10:00-13:00 ร่วมการชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก ในรุ่น โมโตทู
15:00-16:30 ร่วมชมการแข่งขันมอเตอร์ไชค์ชิงแชมป์โลก ในรุ่นโมโตจีพี
16:30-18:00 เดินชม และถ่ายรูปบรรยกาศ ก่อนออกเดินทางจากจุดนัดหมายเข้าสู่ที่พัก
18:00-19:00 ออกเดินทางเข้าสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2022 กัวลาลัมเปอร์ – ด่านสะเดา – พัทลุง (อาหารตามอัธยาศัย)
07:00-08:00 รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
08:00-12:00 ออกเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ มุ่งหน้าสู่ R&R อีโปห์ และรับประทานอาหารเที่ยง
13:00-15:00 ออกเดินทางจากอีโปห์ มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา
16:00-17:00 ดำเนินพิธีผ่านด่าน มุ่งหน้าสู่พัทลุง
17:00-19:00 เดินทางเข้าสู่ที่พัก พัทลุง พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2022 พัทลุง – กทม (อาหารตามอัธยาศัย)
07:00-08:00 รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวขับขี่
12:30-13:30 เติมน้ำมัน รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13:30-19:00 ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
– ที่พัก โรงแรมพาราเมาท์ สะเดา หรือเทียบเท่า
– ที่พัก โรงแรมเบย์วิว เกาะปีนัง หรือเทียบเท่า
– ที่พัก 2 คืน ที่ โรงแรม คอนคอทร์ กัวลาลัมเปอร์ หรือเทียบเท่า
– ที่พัก โรงแรมเซนทริส หรือเทียบเท่า
– บัตรเข้าชมการแข่งขันโมโตจีพีชั้น แกรนต์สแตนด์ ทุกที่นั่ง
– อาหารค่ำที่โรงแรมด่านสะเดา
– งานเลี้ยงอาหารค่ำที่ ปีนัง
– อาหารค่ำที่โรงแรมคอนคอร์ท กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 22 ตุลาคม
– ดำเนินการเอกสารการเดินทางข้ามพรมแดน รวมประกันรถมอเตอร์ไซค์ JPJ พร้อมสติ๊กเกอร์ทะเบียนรถมาเลเซีย
– ผู้นำทาง และทีมงานรถบริการเซอร์วิส
– เสื้อยืด ไรดไทยแลนด์สู่โมโตจีพี 2022 ท่านล่ะ 1 ตัว

ราคาแพ็คเกจ
ผู้ขับขี่ พักเดี่ยว 1 ท่าน ต่อ1 ห้อง รวมค่าบัตรแกรดสแตนโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ท่านล่ะ 20,000 บาท
ผู้ขับขี่ พักคู่ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง รวมค่าบัตรแกรดสแตนโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ท่านล่ะ 15,000 บาท
ผู้ติดตาม พัก คู่กับผู้ขับขี่ รวมค่าบัตรแกรดสแตนโมโตจีพี + เอกสารรถข้ามแดน ท่านล่ะ 13,500 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม ในการเดินทางไปประเทศมาเลเซีย
– สำเนาคู่มือทะเบียนรถ
– ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด
– พาสปอร์ต

ติดต่อ สอบถามข้อมูล และลงทะเบียน
คุณ สมานนพพล รัตนธรรมทิตยา (ตรี) เบอร์โทรศัพท์ & Line 094-738-9999