“ที ไลฟ์ ประกันชีวิต” ขนทัพผลิตภัณฑ์ออกบูทออนไลน์ ในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – T Life ขนทัพผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ร่วมออกบูทออนไลน์ (Virtual Event) ในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21” ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2565 พร้อมจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงาน รับฟรี! กระเป๋าล้อลากขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ เมื่อซื้อแบบประกัน Term Life 5/5, 10/10, 15/15, 18/18 พร้อมชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ หรือ รับฟรี! กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ T Life 1 ใบ/กรมธรรม์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในบูท T Life ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด