PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยในกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวสภากาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ ศาลาแปดเหลี่ยมกลางน้ำ เกาะใหญ่แกรนด์แคนย่อน ตำบลเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมี นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นเจ้าภาพ และมีนายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทั้งสมาชิกครอบครัวสภากาแฟยามเช้าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์