PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบหมวก และผ้าพันคอพร้อมบัตรประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เพิ่อเป็นเกียรติในพิธี ฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพร้อมทั้งบัตรประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติในพิธี ฯ โดยมี นายธงชัย ธรรมเจริญ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสาในอำเภอกระแสสินธุ์เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคม อำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์