PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.
นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนา ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาย เจษฎา จิตรัตน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และพ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษาต่างๆ ในอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมด้วยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์