PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อทราบรายละเอียดในการผลิตกระแสไฟฟ้าและสภาพการจ่ายไฟ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด 5 MW โดยบริษัทยูไนเต็ดเพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบระบบการผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมทั้งสภาพการจ่ายไฟ ในเขตรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์