PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบสภาพหน้างานในการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

  วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบสภาพหน้างานในการปรับปรุงเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของผู้ใช้กระแสไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปพร้อมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณะและภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กรให้มากยิ่งขึ้น 

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์