สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับ ททท. จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย”

สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชื่นชมมรดกทางหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย ผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกโดยช่างสถาบันสิริกิติ์ ความงดงาม ทางศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดง และอาหารชาววัง ปลุกแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Thai Royal & Local Experience

งาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) ระหว่างวันที่ 12-14 , 20–21 และ 27–28 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ ศิลป์แผ่นดิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นมรดกทาง หัตถศิลป์และเป็น Soft Power of Thailand อันทรงคุณค่า สอดรับกับทิศทางและแนวทางการส่งเสริมตลาด ท่องเที่ยวของ ททท.

อีกทั้งยังช่วยสร้างความภูมิใจให้แก่ช่างศิลป์และท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศ และก่อให้เกิดรายได้ทุกระดับในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวและสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีนีงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” (Miracle of the Arts of the Kingdom) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสาน งานหัตถศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความรุ่งเรืองของงานหัตถศิลป์ มรดกทางศิลปะของไทย ในรูปแบบเรียบ หรู งดงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับประสบการณ์และเรื่องราว ความเป็นไทยอันงดงาม นำไปสู่แรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ Thai Royal & Local Experience ที่มี ความหมายและคุณค่ามากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

อาทิ การแสดงโขนกลางแปลง โดยมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก เช่น การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ศิลปะการต่อสู้สำนัก พุทไธสวรรย์ กิจกรรมสาธิตงานหัตถศิลป์ โดยช่างสถาบันสิริกิติ์ ได้แก่ ถมทอง คร่ำ ปักผ้า จักสานไม้ไผ่ลายขิด จักสาน ย่านลิเภา และจักสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ รวมถึง การทอผ้าไหมแพรวา ร่วมกิจกรรม DIY ทำบุหงาและสกรีนถุง ผ้า ชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าอาหารชาววัง โดยโรงเรียนช่างมือในวัง (หญิง) และการแสดงจากศิลปิน อาทิ ศรราม น้ำเพชร เก่ง ธชย ประทุมวัน ธีร์ ไชยเดช สุเมธ องอาจ ก้อง สหรัถ กานต์ ทศน และ ตรี ชัยณรงค์

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในวันที่ 13–14, 20-21 และ 27-28 สิงหาคม 2565 สามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีวิทยากรนำชม แบ่งเป็น 3 รอบเวลา

โดยผู้จัดงานได้มีบริการรถบัสรับส่งฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าร่วมงานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย แบ่งออกเป็นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่) – พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา – พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : Thailand Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy และสอบถามข้อมูลได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035246076-7