กมธ.ท่องเที่ยว วุฒิสภา เปิดสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของไทย 26 ส.ค.นี้ เชิญกูรูไทย-เทศ บรรยาย-แลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมรวบรวมผลสัมมนาชงรัฐบาลต่อยอด

พล.อ.บุญธรรม โอริส รองเลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของประเทศไทย” ในวันที่ 26 ส.ค.นี้ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ที่ห้องกิ่งเพชร ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กทม. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ทั้งโอกาส ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ของการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวตามแม่น้ำ ลำคลอง การท่องเที่ยวดำน้ำ จากผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลที่ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของการท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่จะได้รวบรวมผลการสัมมนาเสนอไปยังรัฐบาลต่อไป

พล.อ.บุญธรรม กล่าวต่อว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนั้น ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เป็นหนึ่งในกลไก ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ จะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว ทางทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวแม่น้ำ ลำคลอง

“ในการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ จะต้องปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงบริบทของพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก จึงหวังว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ จะได้ข้อมูลที่สามารถต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของประเทศไทยได้ในอนาคต” พล.อ.บุญธรรม ระบุ

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวทางน้ำ และอื่น ๆ ในกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา ได้จัดทำรายงาน เรื่องความพร้อมด้านศักยภาพของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตในการเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญหรูหราขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise) ที่จะใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ประกอบการสัมมนา และต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

สำหรับ การสัมมนาครั้งนี้ มีที่มีความเชี่ยวชาญหลายคนร่วมการสัมมนา ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโสหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่จะบรรยายหัวข้อ “แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ : โอกาส และความท้าทายของประเทศไทย, ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะบรรยายในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ”, Ms. Martina Konickova ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมืองท่า สายเรือ Royal Caribbean Cruise ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหลายลำ ดูแลการพัฒนาเมืองท่าใน Asia Pacific รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประจำอยู่ที่ออสเตรเลีย บรรยายหัวข้อ “การท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบและมีความยั่งยืน และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำกับการท่องเที่ยวชุมชน”

Mr. Jeff Bent ผู้บริหารท่าเรือสำราญ KAI TAK และยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการรถไฟและเรือสำราญที่บริหารงานภายใต้บริษัท Worldwide Flight Services ซึ่งเป็นผู้บริหารดูแลการให้บริการภาคพื้นดินของสนามบินชั้นนำและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งเป็นสมาชิกสภาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเรือสำราญแห่งประเทศจีน และยังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการของสมาคมท่าเรือสำราญของประเทศจีนอีกด้วย บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการ Home Port” และ Mr. Joe Choo จาก SINGAPORE TOURISM BOARD บรรยายหัวข้อ “การตลาดของ Home Port”.