ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองฝั่งโขง(นครพนม -สกลนคร – คำม่วน)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  ร่วมกับจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้ง ๒ จังหวัด ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวแขวงคำม่วน (สปป.ลาว)  ที่เดินทางข้ามมายังจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้พูดคุยหารือแนวทางส่งเสริม “การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองฝั่งโขง”

รวมถึงความพร้อมภายหลังจากที่มีการเปิดจังหวัดและเปิดประเทศ ความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร รวมถึงภูมิภาคข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) และหารือแนวทางร่วมกันในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมืองชายแดน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง ๒ จังหวัด ก็ได้มีการเดินทางข้ามไปประชุมหารือ เจรจาธุรกิจในหลายครั้งภายหลังจากที่มีการเปิดประเทศ ในครั้งนี้

ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้มอบหมายผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวแขวงคำม่วน (สปป.ลาว) เข้าพบคาระวะ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทั้ง ๒ จังหวัด ได้ให้การต้อนรับคณะฯ  และหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม

การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ความต้องการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของทั้ง ๒ ประเทศ และลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ ของจังหวัดนครพนม และ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการและการสร้างมาตรฐานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแขวงคำม่วน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังแขวงคำม่วน (สปป.ลาว)

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม   ได้กล่าวทิ้งท้าย การหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสองฝั่งโขง ไทย – ลาว ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง ๒ ประเทศ ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังประเทศเวียดนามอีกด้วย  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ มุมมองทางการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ “วันเดียวเที่ยว ๓ ประเทศ  แค่ปากชอย”