PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับน้องๆนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านอุไร อ.ละงู จ.สตูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ ชวศ.กฟต.3

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแก่สังคม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับน้องๆนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านอุไร ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีท่านประธานชมรมวิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้(จังหวัดยะลา) ชวศ.กฟต.3 (อฝ.วบ.(ต3) นายวัฒนา แพกุล เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และมีสมาชิกชมรม วิศวกร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ (จังหวัดยะลา) ชวศ.กฟต.3 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์