ททท. แม่ฮ่องสอน พร้อมเปิดชุมชนกะเหรี่ยงคอยาวต้อนรับนักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน และ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ทกจ.แม่ฮ่องสอน)

ลงพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า พบปะชุมชนติดตามสถานการณ์ หารือการเตรียมความพร้อมเปิดชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยว

ว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายศานิต ปรากฎมาก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน มีชุมชนท่องเที่ยวชื่อดังที่มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ของกะเหรี่ยงคอยาว นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เพื่อพบปะผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า ในการประสานงาน หารือ เตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวของชุมชน สำหรับรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้านสถานการณ์พบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการนำเที่ยวจัดรายการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น หลังจากชุมชนได้กลับมาเปิดการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง

ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้คลี่คลายลง และพบว่าชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ซ่อมแซมสะพานและทางเดินที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ปัจจุบันได้กลับเปิดชุมชน ร้านค้า ลานวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามปกติ

ชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุด ห่างจากตัวจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ทั้งรถเก๋ง รถกระบะรถตู้ เป็นทางลาดยางตลอดสายจนถึงหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านห้วยเสือ ที่นี่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างลงตัว มีประมาณ 20 กว่าหลังคาเรือน ภายในหมู่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวได้ทุกวัน มีการจำหน่ายของที่ระลึกมาจากชุมชน ทั้งของกิน ของใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้

ททท.แม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจ มาช่วยอุดหนุน มาท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

#แม่ฮ่องสอน

#เที่ยวเหนือ

#กะเหรี่ยงคอยาว