เขาพระงาม เทโวโรหณะ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2565 ลพบุรีงานใหญ่แห่งปี

โดยเทศบาลตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี หน่วยงานทหารในตำบลเขาพระงาม  

เพื่อมาร่วมงานประเพณี เขาพระงาม เทโวโรหณะ นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2565 น้อมรับพรแห่งพระสัมมาฯ ผลบุญพา ชีวาอภิมหามงคล ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี

นายทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน  นายพูลสวัสดิ์​ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และภรรยา นางน้ำฝน ถือคง

พร้อมด้วย นางสาวสุรีพร​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง​ ททท., นางสาวพิมพกานต์ พิพิธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี, นางจิรารัตน์ มีงาม อดีตผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี, นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนตำบลเขาพระงามทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่

“เขาพระงาม เทโวโรหณะ : นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน” ประเพณีโบราณที่ชาวตำบลเขาพระงามสืบสานความงดงามแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปีนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล (หลวงพ่อพระงาม) ที่มีอายุครบ 110 ปี ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียง 1 ครั้ง

สุรีพร​ พงษ์พานิช​ ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง​ ททท.- ชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย-พิมพกานต์ พิพิธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี

ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ตักบาตรเทโวหมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

ถือเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากในแต่ละปี เหล่าพุทธศาสนิกชนตำบลเขาพระงาม และนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ จะเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น โดยแต่ละปี ก็จะมีการสอดแทรกแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาสอนใจ เพื่อเป็นการย้ำเตือนจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ดำรงตนอยู่ในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปีนี้ประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 มาพร้อมแนวความคิด “น้อมรับพรแห่งพระสัมมาฯ ผลบุญพา ชีวาอภิมหามงคล” ที่พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจะได้รับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อลงมาโปรดพระมารดา ในวาระมหามงคลที่โลกทั้งสามเปิดทางเข้าหากัน โดยพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า จะได้มีโอกาสร่วมจิตรวมใจกันใส่บาตรต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมนำคำสอน แลรับพรอันประเสริฐ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นกำลังมงคลที่สดใส เพื่อการดำเนินชีวิตต่อไป ในช่วงภาวะวิกฤติอย่างเข้มแข็ง

นอกจากการใส่บาตรต่อองค์พระศาสดา ภายในงาน พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จะได้สัมผัสถึงความงดงามของการร่วมกันแต่งกายผ้าไทยที่งดงาม กับบรรยากาศที่สดชื่นไปพร้อมๆ กับท่วงทำนองแห่งบทบรรเลงเพลงไทยรับลมหนาวในห้วงอรุณรุ่งที่เบิกบาน

โอกาสนี้พุทธศาสนิกชน จะได้ชมการแสดงเบิกนภาอวยพร ต้อนรับขบวนสวรรค์ ที่นำโดยนางฟ้าเอกที่มีความงดงาม ตามด้วยขบวนเครื่องสูง และเหล่าจตุรเทพ พระอินทร์ พระพรหม พระอิศวร พระวิษณุ รวมถึงเหล่าเทพยดา นางฟ้า ที่คงความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพุทธประวัติ

ภายในงานมีการจำหน่ายข้าวต้มลูกโยน ที่เสมือนเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีฯ ชมการสาธิตการทำขนมไทยชาววัง และการจำหน่ายขนมมงคลตามประเพณี รวมถึงการสนับสนุนสินค้าจากผู้สูงอายุในตำบลเขาพระงาม ร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ณ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมใส่บาตรได้อย่างสะดวกความยาวรวมกว่า 500 เมตร

เป็นการมาร่วมอภิมหาบุญกันอย่างยิ่งใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง #ลพบุรีเมืองน่าเที่ยว #TATLopburi #เที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสไตล์ภาคกลาง #TrendyC2ภาคกลาง #เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม #เขาพระงามเทโวโรหณะ #นมัสการหลวงพ่อใหญ่ตักบาตรข้าวต้มลูกโยนประจำปี2565 #น้อมรับพรแห่งพระสัมมาฯผลบุญพาชีวาอภิมหามงคล