PEA สทิงพระ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ศูนย์ราชการอำเภอสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในพิธี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และพ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษาต่างๆ ในอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมด้วยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว:แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ