แม่ฮ่องสอน เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวรับลมหนาว จัดเทศกาลดนตรีและถนนคนเดินคึกคัก คาดการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจุบันหลายจังหวัดยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม บางจังหวัดเริ่มคลี่คลาย สำหรับแม่ฮ่องสอนฝนเริ่มทิ้งช่วง และเริ่มมีลมหนาวมาเยือนให้เห็นเป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาว คาดการณ์ได้ว่าฤดูกาลท่องเที่ยวกำลังจะขึ้นในเร็ว ๆ นี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และทีมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนพลัส จัดงาน ถนนคนเดิน เทศกาลดนตรี และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดเผยมีความพร้อมรองรับเต็มที่ ด้าน ททท. เดินหน้าท่องเที่ยวเต็มสูบ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และ ทีมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนพลัส นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน บริษัท เชียงใหม่  ฮิพ อีเว้นท์ จำกัด สายการบินนกแอร์ และภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน “ถนนคนเดิน เทศกาลดนตรี Maehongson music Fest 2022 และ และ เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน  ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งจะเปิดตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ทุกวันไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม 2566 โดยเทศบาลแม่ฮ่องสอน ได้เชิญผู้ประกอบการด้านร้านอาหารท้องถิ่น อาหารทั่วไป สินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ กว่า 200 ร้านค้า มาขายของอยู่รอบบริเวณริมสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ได้รับการดูแลพัฒนาปรับภูมิทัศน์อย่างสวยงามโดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และมีความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบ ประกอบด้วยวัดจองคำพระอารามหลวง

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดกับวัดจองกลาง ซึ่งทั้งสองวัดนี้มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มายาวนานตลอดจนมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าหาชมได้ยาก นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาถ่ายภาพวัดทั้งสองแห่งเป็นฉากหลังผ่านหนองจองคำ ในรูปแบบภาพสะท้อนน้ำ (Refection) อย่างสวยงามทั้งยามเช้าท่ามกลางไอหมอกและยามเย็นของแสงอาทิตย์อัสดง

นอกจากถนนคนเดินแล้ว ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ ฮิพ อีเว้นท์ จำกัด และหน่วยงานต่างๆ  จัดการแสดงดนตรีแบบฟังสบาย ๆ ภายใต้ชื่อ Maehondson Music Fest 2022 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. และเป็นกิจกรรมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วย

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งผู้มาค้าขาย ผู้มาร่วมงาน การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย เน้นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและมีการคัดแยกขยะ รวมทั้งส่งเสริมการลดขยะ หรือใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดงานเริ่มเวลา 18.00 น. นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงาน ต่อมา ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวเปิดงานและกระทำพิธีเปิดงาน ด้วยการยิงเปเปอร์ชู๊ต เป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม่ฮ่องสอน เริ่มมีความคึกคักและขยายตัวจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมกับได้มอบหมายสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปดูแลความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเส้นทางคมนาคม ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและห้องสุขา จัดระเบียบความเรียบร้อย รวมทั้งด้านการให้บริการที่ประทับใจไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ตลอดจนด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้อย่างเต็มที่ มีห้องพักที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดประมาณ 5,699 ห้อง สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ โดยมีเที่ยวบินตรงสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์ ใน 2 เส้นทางได้แก่ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน สำหรับการคมนาคมทางบก ก็เน้นให้มีการดูแลเรื่องความสวยงาม ความสะอาด ความปลอดภัย ของเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้อง สุขา ป้ายบอกทาง ให้แก่ผู้สัญจร

ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรม และความสวยงามของธรรมชาติ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สวยงามเป็นจุดเด่น ประกอบกับมีภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีคุณภาพอากาศที่ดี เป็นจังหวัดที่มีความหนาวเย็นมากและยาวนานกว่าจังหวัดอื่น จึงนับเป็นจุดแข็งทางการท่องเที่ยวที่ประกอบกับ ความมีมิตรไมตรีของชาวแม่ฮ่องสอนทั้ง 13 ชาติพันธุ์ที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ในชื่อเครือข่ายแม่ฮ่องสอนท่องเที่ยวพลัส ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการบริการแบบเป็นเจ้าบ้านที่ดี

และส่งเสริมการท่องเที่ยวในโอกาสต่าง ๆ ตามนโยบายของนายเชษฐา โมสิกรันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคาดการณ์ว่า หากไม่มีสถานการณ์วิกฤตใด ๆ เกิดขึ้นอีก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และขยายตัวสูงกว่าสถานการณ์ในช่วงปกติอย่างแน่นอน ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี Maehongson Music Fest, 2022 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบดนตรี ผนวกกับกิจกรรมถนนคนเดิน ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของหนองจองคำ และโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการส่งสัญญาณว่าฤดูกาลท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากอากาศเริ่มหนาวเย็นลง ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน มีการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจเนื่อง และจะมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น เร็ว ๆ นี้จะมีงานประเพณีลอยกระทง เทศกาลทุ่งดอกบัวตองในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวไปตลอดปี

ภายในงานพบกับศิลปิน ดังนี้

วันที่ 14 ตุลาคม 2565

เวลา 17:00 น. Mai & Tang

เวลา 18:20 น. RibbindaSky

เวลา 19:30 น. Cats Away

เวลา 20:40 น. Aek Wild Sax & Friends

วันที่ 15 ตุลาคม 2565

เวลา 17:00 น. Grid Banthaisong

เวลา 18:00 น. กลุ่มนักร้องประสานเสียงจากบ้านห้วยฮี้แม่ฮ่องสอน

เวลา 18:30 น. GG Jazz feat. ปู wattanawan

เวลา 19:40 น. Ticket to the moon

เวลา 20:40 น. The Funkster

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2565 และมาร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการในกิจกรรมถนนคนเดินซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 ทุกวันไปจนถึงเดือนมีนาคม2566 เวลาประมาณ 17.00 – 23.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3 ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและโปโมชั่นการท่องเที่ยวได้ทาง Facebook : TAT Maehongson