PEA สทิงพระ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมด้วยลูกจ้างผู้ช่วยช่าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานในพิธีและผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอำภอสทิงพระ โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ