ททท. สำนักงานนครพนม ชวนเที่ยวเส้นทางศรัทธา 2 ศาสนา พุทธ – คริสต์ ในกลุ่มจังหวัดสนุก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ชวนเที่ยวเส้นทางศรัทธา 2 ศาสนา พุทธ – คริสต์ ในกลุ่มจังหวัดสนุก : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ที่เต็มอิ่มด้วยเรื่องราวและพลังศรัทธาของชาวพุทธและคริสต์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนท่ามกลางความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีอีสาน

เริ่มกันด้วยเส้นทางวิถีพุทธ เที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ 3 พระอารามหลวงของกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร สูงประมาณ 24 เมตร สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ และยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย  ในทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  ที่ตั้งของพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทุกปีในวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุพนมอย่างยิ่งใหญ่ด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธทั้งไทยและ สปป.ลาว ในปี 2566 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

วัดศรีมงคลใต้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร สถานที่ประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปเก่าแก่สร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร และเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร

ต่อด้วย วัดสวยห้ามพลาดในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ซึ่งมีให้สัมผัสทั้งความสวยงามของลักษณะสถาปัตยกรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน รวมถึงข้อคิดทางธรรมที่แฝงอยู่ในทุกแง่มุมของวัดสวยทุกแห่ง  เช่น

วัดถ้ำผาแด่น อ.เมือง จ.สกลนคร โดดเด่นด้วยภาพแกะสลักบนหน้าผาหินที่วิจิตรงดงาม รูปปั้นองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ “พระพุทธชัยราชา” “พญาเต่าภูผาแด่นมหาโพธิสัตว์และราหู” ชมวิวและบรรยากาศเมืองสกลนครได้จากมุมสูง

วัดหัวเวียงรังษี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหามิ่งมงคลอุดมโชค มองลอดบ่วงนาคบาศซุ้มประตูวัดสง่างามและน่าศรัทธา ภายในวัดมีอุโบสถและจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และรามเกียรติ์

วัดพุทธนิมิต อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ที่ตั้งของพระอุโบสถอันงดงามสร้างฐานด้วยหินแม่น้ำโขง ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง บันไดทางขึ้นมีรูปพญานาคครึ่งคนสื่อถึงองค์นาคีนาคา นอกจากนี้ องค์ประกอบโบสถ์ยังมีสิงห์ทิพ สัตว์ประจำปีเกิด 12 นักษัตร ภาพเขียนสีน้ำพุทธประวัติและประเพณีฮีต 12 คอง 14 ที่งดงาม

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหาร พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่บนภูมโนรมย์  และ พญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) องค์พญานาคที่ทอดองค์เด่นตระหง่านบนภูมโนรมย์ และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตาของสองฝั่งโขงไทย – ลาว อีกด้วย

และอีกหนึ่งเส้นทางอิ่มบุญที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งคือ เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 8 พระธาตุในจังหวัดนครพนม ซึ่งสามารถเลือกสักการะได้ตามวันเกิด หรือสักการะจนครบทุกพระธาตุได้ตามความสนใจ

มาถึงงานประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษาของกลุ่มจังหวัดสนุกทั้ง 3 แห่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น งานประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร และงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพและสวดมนต์เมืองกลางแม่น้ำโขง จ.มุกดาหาร อันสะท้อนถึงศรัทธาความเชื่อตามวีถีพุทธได้อย่างชัดเจนงดงาม

สำหรับเส้นทางศรัทธาศาสนาคริสต์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก ก็มีความน่าสนใจและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เริ่มกันที่การเที่ยวชมโบสถ์คริสต์ที่ จ.สกลนคร เช่น อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โบสถ์รูปทรงเรือที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านท่าแร่ และ สักการสถานดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมลของพระมารดามารีอา อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งโบสถ์สองแห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญในการจัดเทศกาลคริสต์มาสของจังหวัดสกลนครที่มีบรรยากาศคึกคักในทุกปี

โบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง เป็นอีกหนึ่งศริสต์ศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสวยแปลกตา มียอดโบสถ์แหลมคู่และมีสะพานเชื่อมถึงกัน โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติ คือนครพนมที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ ทั้ง ไทย ลาว ญวน และจีน เป็นต้น  อีกหนึ่งแห่งคือ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม อ.เมือง จ.นครพนม เป็นวัดคาทอลิกหลังที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1907 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออก

สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน หรือ วัดสองคอน อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติบุญราศี 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า วัดสองคอน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ ปี พ.ศ. 2539

ชุมชนบ้านท่าแร่ จ.สกลนคร ชุมชนคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของศรัทธาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ชาวชุมชนเป็นชาวคริสต์ที่อพยพมาจากตัวเมืองสกลนครในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยต่อแพไม้ไผ่ขนาดใหญ่บรรทุกผู้คนและเครื่องใช้ล่องมาจนถึงชายฝั่งแห่งหนึ่งของหนองหารที่เต็มไปด้วยดินลูกรังที่เรียกว่า “หินแฮ่” จึงพากันตั้งชุมชนขึ้นใหม่และเรียกว่า “ท่าแร่”

หากมาเยือนชุมชนแห่งนี้แล้ว สามารถเที่ยวชมตึกโบราณอายุนับร้อยปี และเรียนรู้การทำดาวมือถือผ่านกิจกรรม DIY เยี่ยมชมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โบสถ์รูปทรงเรือที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านท่าแร่ และผ่อนคลายจิบกาแฟที่คาเฟ่ตึกโบราณในชุมชน

สำหรับเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จ.สกลนคร และ จ.มุกดาหาร ก็เป็นเทศกาลที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองและสีสันแห่งดวงดาวให้กับเมืองได้เป็นอย่างดี เป็นอีกเทศกาลที่ไม่ควรพลาดการมาเที่ยวชม  ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัดงานดังนี้

ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสสกลนคร

  • กิจกรรมแห่ดาวทางน้ำ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ สวนสาธารณะดอนเกิน ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
  • กิจกรรมแห่ดาวบนดิน วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
  • พิธีมิสซา และกิจกรรมแห่ดาวมือถือ วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
  • กิจกรรมแห่ดาวบนดิน วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองสกลนคร และ สักการสถานดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมลของพระมารดามารีอา อ.เมือง จ.สกลนคร

ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสวัดสองคอน จ.มุกดาหาร กำหนดจัดวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีสองคอน หรือ วัดสองคอน อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

เที่ยวอิ่มบุญ หนุนใจ ในเส้นทางศรัทธา 2 ศาสนา พุทธ – คริสต์  กลุ่มจังหวัดสนุก : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เส้นทางที่จะนำความสุขจากความศรัทธาในศาสนาให้ทั้งชาวพุทธและชาวคริสต์ได้อิ่มเอมอย่างประทับใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม

184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0 4251 3490 – 1 E-mail : tatphnom@tat.or.th