PEA สทิงพระ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมหน้า พระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์ พุทธบัว หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมหน้า พระบรม ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอเป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมหน้า พระบรม ฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าว / ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ