สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ต้อนรับคณะ Fam Trip นครปฐม – ราชบุรี

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ได้ทำการต้อนรับคณะ FAM TRIP นครปฐม – ราชบุรี ที่ร่วมกันจัดโดย สมาคมท่องเที่ยวนครปฐม และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งคณะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ คือ ชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ลลิตา ขันแข็ง กรรมการกลางสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ณารีรัตน์ อภิรัตน์จตุรานนท์เลขาธิการฯสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และได้รับเกียรติจาก อินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาทำการต้อนรับ และนำเดินทางไปยัง เดอะศาลาเลเซอร์ปาร์ค โดยมี ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และ ดร.ศศิกาญ พลายกุมพล เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม คอยให้การต้อนรับคณะ และมอบของที่ระลึก ให้อย่างอบอุ่น รวมทั้งพาชม เดอะศาลาเลเซอร์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านกิจกรรมเพื่อความเรียนรู้ ของรางวัลกินรี ปี 2564 จากนั้นพารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชาบูชื่อดังในจังหวัดนครปฐม Haru Sukinabe ฮารุสุกี้ (เดอะ ศาลายา) ซึ่งเป็นมื้อที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี

ในเวลาต่อมานำคณะเดินทางไปยัง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมและเข้าพักที่รีสอร์ตแห่งใหม่ “The Resort @ Protharam” และก็มาถึงไฮไลต์ของงาน ด้วยการพาเข้าชมอุทยานไทย ณ สัทธา อุทยานกลางแจ้งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านประติมากรรม และหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าของจริง สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม Light and Culture แสงไฟตระการตานับล้านดวง พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็นที่มีความหลากหลาย จากการสนับสนุนของ ณ สัทธา อุทยานไทย จากนั้นกลับเข้าที่พักกันแบบเต็มอิ่มไปด้วยความสุข เพื่อตื่นมาพบกับกิจกรรมพาชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี และพาเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

#FamTrip
#สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม