ฮอนด้า ชวนลูกค้า ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม เข้ารับบริการเปลี่ยนฟรี-เปลี่ยนไว-รอรับได้เลย ณ ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน แจ้งลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้ารุ่นผลิตปี ค.ศ. 1998 – 2014 (พ.ศ. 2541 – 2557) ให้เข้ารับการตรวจสอบรถยนต์ว่าเข้าข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมหรือไม่ โดยสามารถเช็กด้วยตนเองเพียงสแกน QR Code และกรอกหมายเลขตัวถังรถยนต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://vinsearch.honda.co.th

ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมและยังไม่ได้เข้ารับการบริการ สามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าและนำรถเข้ารับบริการเปลี่ยนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย* ด้วยบริการที่รวดเร็วสามารถรอรับรถได้เลยที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั้ง 224 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับการเรียกรถยนต์ฮอนด้าเพื่อเข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมนั้น พบว่าปัญหา เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของชุดสร้างแรงดันก๊าซในชุดถุงลม ที่มีสาเหตุจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของบริษัทผู้ผลิตชุดถุงลม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้า บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม ล่าสุดบริษัทฯ และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอสนับสนุนข้อมูลรถยนต์ที่เข้าข่ายฯ และติดต่อแจ้งเตือนเจ้าของรถยนต์ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ล่าสุดกับการจัดทำ “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย”** ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อรถยนต์ที่เข้าข่ายฯ

มีการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ทั้งที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและระบบชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ (DLT E-Service) โดยระบบสามารถใช้งานตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.checkairbag.com/

สำหรับรถยนต์ฮอนด้ารุ่นผลิตปี ค.ศ. 1998 – 2014 (พ.ศ. 2541 – 2557) ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใน

ชุดถุงลม ได้แก่

• บริโอ้ รุ่นปี ค.ศ. 2012 -2014 (พ.ศ. 2555 – 2557)

• บริโอ้ อเมซ รุ่นปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

• ซิตี้ รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 1999 (พ.ศ. 2541 – 2542)

รุ่นปี ค.ศ. 2003 – 2013 (พ.ศ. 2546 – 2556)

• แจ๊ซ รุ่นปี ค.ศ. 2004 – 2006 (พ.ศ. 2547 – 2549)

รุ่นปี ค.ศ. 2009 – 2013 (พ.ศ. 2552 – 2556)

• ซีวิค รุ่นปี ค.ศ. 2001 – 2014 (พ.ศ. 2544 – 2557)

• แอคคอร์ด รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2000 (พ.ศ. 2541 – 2543)

รุ่นปี ค.ศ. 2003 – 2012 (พ.ศ. 2546 – 2555)

• ซีอาร์-วี รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 2000 (พ.ศ. 2541 – 2543)

รุ่นปี ค.ศ. 2002 – 2011 (พ.ศ. 2545 – 2554)

รุ่นปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

• สตรีม รุ่นปี ค.ศ. 2002 – 2004 (พ.ศ. 2545 – 2547)

• ฟรีด รุ่นปี ค.ศ. 2009 – 2013 (พ.ศ. 2552 – 2556)

• โอดิสซีย์ รุ่นปี ค.ศ. 1998 – 1999 (พ.ศ. 2541 – 2542)

รุ่นปี ค.ศ. 2004 – 2006 (พ.ศ. 2547 – 2549)

ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้ารุ่นที่ผลิตในปีดังกล่าว ทั้งรถยนต์มือหนึ่งและมือสอง รวมถึงรถยนต์ที่ได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนชุดถุงลมจากอู่ซ่อมรถยนต์ภายนอกศูนย์บริการฮอนด้า ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่ารถยนต์ของท่านอยู่ในข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมหรือไม่ ด้วยการกรอกหมายเลขตัวถังรถยนต์ ผ่านการสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://vinsearch.honda.co.th/ และถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่ารถยนต์ของท่านอยู่ในข่ายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลม ให้ติดต่อไปยังศูนย์บริการฮอนด้าใกล้บ้าน เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนนำรถเข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถค้นหาศูนย์บริการฮอนด้าใกล้บ้านท่านได้ที่ https://www.honda.co.th/dealer สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Honda Call Center โทร 02 341 7777 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง

# # # #

หมายเหตุ :

*เฉพาะรถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมตามมาตรฐานของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

**สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของ “ระบบแจ้งเตือนถุงลมนิรภัย” ได้ที่ https://www.dlt.go.th/th/public-news/3280 หรือ

https://www.checkairbag.com/