บริษัท กลางคุ้มครองฯพัฒนาระบบการประกันภัยให้ ครอบคลุมและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ออนไลน์ ซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา

“บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พัฒนาระบบการประกันภัยให้ ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพิ่มช่องทางให้กับเจ้าของรถจักรยานยนต์ ซื้อหรือต่อประกันภัย พ.ร.บ.ได้ทุก ที่ทุกเวลา
สะดวก” ผ่านช่องทางออนไลน์ ดัวยตนเอง โดยสามารถทำได้ตามช่องทางดังนี้
1.ผ่านไลน์ @iRVP การทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ออนไลน์ผ่านช่องทางไลน์ของบริษัทกลางฯ
วิธีการไม่ยุ่งยากเพียงแค่มีสมาร์ทโฟน เจ้าของรถก็สามารถไปกดเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดที่ @iRVP
หรือจะพิมพ์ข้อความค้นหาด้วยไอดี @iRVP หรือใช้วิธีสแกนด์คิวอาร์โค๊ด ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 เพิ่มเพื่อนไลน์กับบริษัทกลางฯ แล้ว ให้คลิกไปที่เมนู ซื้อ พ.ร.บ.
ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์ ดูรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน โดยถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชน และถ่ายภาพตนเองคู่กับ
บัตรประชาชน และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เสร็จแล้วให้กดรับทราบและใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นก็รอรับ รหัส
OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการลงทะเบียนเสร็จแล้ว ก็ให้เลือกประเภทและขนาดเครื่องยนต์อีกครั้ง พร้อมใส่
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ ที่อยู่ และอีเมล์ ขั้นตอนนี้ต้องเน้นย้ำให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกดรับทราบ
เพื่อยืนยันข้อมูล และชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 5 การชำระเงินมีให้เลือก 2 วิธี วิธีแรก คือ ผ่าน QR Code Thai QR สามารถชำระผ่าน
แอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร หรือ วิธีที่สอง ชำระผ่านโมบายแบ้งกิ้ง ของธนาคารไทยพาณิชย์
ขั้นตอนที่ 6 ชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเมนู
พ.ร.บ.ของฉัน และทางอีเมล์ที่บันทึกไว้ เพื่อนำไปใช้ต่อภาษีรถประจำปีต่อไป
2.ผ่านเว็บไซค์ www.rvp.co.th อันดับแรกเข้าไปที่ website ของบริษัทกลางฯ ที่ www.rvp.co.th
แล้วเข้าไปที่เมนู “ซื้อ พ.ร.บ. Online” และดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลรถจัดทำกรมธรรม์
ขั้นตอนที่ 3 สแกนด์คิวอาร์โค๊ด ชำระค่าเบี้ย
ขั้นตอนที่ 4 รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ และจะมีข้อความ SMS แจ้งได้รับความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ
โดยกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับนั้น จะเป็นไฟล์ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป
ดังนั้น เจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคน ต้องไม่ลืมทำประกันภัย พ.ร.บ.กันทุกปี โดยตอนนี้สามารถซื้อ พ.ร.บ.
รถจักรยานยนต์ ออนไลน์ ของบริษัทกลางฯ ได้ด้วยตัวเอง ทั้งผ่านไลน์ @iRVP หรือทำผ่าน website บริษัทกลางฯ ที่
www.rvp.co.th ง่ายและสะดวกรวดเร็ว คุ้มครองทันที