PEA สทิงพระ มอบน้ำดื่ม PEA ให้กับหน่วยสัสดีอำเภอสทิงพระ เพื่อใช้ในกิจกรรมการตรวจเลือกทหารประจำปี 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยพนักงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ได้มอบน้ำดื่ม PEA ให้กับหน่วยสัสดีอำเภอสทิงพระ เพื่อใช้ในกิจกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าราชการทหารกองประจำปี 2566 และบริการแก่คณะกรรมการตรวจเลือกทหารพร้อมทั้งประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ โดยมี พันตรี สมนึก แทนบุญ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รักษาราชการสัสดีอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ข่าว/ภาพ:แผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ