PEA สทิงพระ ได้เข้าร่วม กิจกรรม สายสัมพันธ์ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 16 ของ ชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สายสัมพันธ์ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 โดยมีนาย สัมฤทธิ์ โชติบัณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 4 (ภาคใต้) และนาย วัฒนา แพกุล อฝ.วบ. (ต.3) ประธาน ชวศ.กฟต.3 พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ร่วมทั้งพนักงานของ กฟภ.ที่เป็นศิษย์เก่าฯ โดยได้เข้าร่วม กิจกรรม สายสัมพันธ์ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 16 ของ ชมรมศิษย์เก่าช่างไพฟ้า มทร.ศรีวิชัย เพื่อ รดน้ำดำหัว ขอพรคณะอาจารย์ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ร่วมถึง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน สนามฟุตบอล R.O. STADIUM จ.สงขลา และ ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ข่าว/ภาพ:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ